• continental bulldog

FCI erkent continentale Bulldog

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

FCI erkent continentale Bulldog

di, 05/10/2022 - 16:48

Op 4 april 2022 erkende de FCI de Continental Bulldog onder rasstandaard nr. 369.  On provisional basis, voorlopige erkenning dus, en dat is de voorloper van definitieve erkenning.
Het land dat deze aanvraag heeft gedaan en daarmee de erkenning van het ras op zijn naam zette is Zwitserland.

Het doel van de mensen die dit ras ontwikkelden was een middelgrote hond van molosser type te creëren, die dienst moet doen als gezinshond en/of gezelschapshond.

Het ras is ontwikkeld door te kruisen met Engelse Bulldog en Old English Bulldogge. Het laatste ras is geen FCI-ras en werd ontwikkeld als een soort bulldog 2.0.
In het fokprogramma werd als snel duidelijk dat dit fokprogramma tot een nieuw type bulldog zou leiden, een nieuw ras.
Er zijn wel wat zeer duidelijke verschillen met de Engelse bulldog.

Zo zegt de rasstandaard van dit nieuwe ras:
Despite his compact body, the Continental Bulldog is active and powerful; his respiration even at full speed is noiseless.
(Ondanks zijn compacte bouw is de Continentale Bulldog een actieve en krachtige hond; zijn ademhaling is, zelfs op volle snelheid, geruisloos).

In de omschrijving van het hoofd valt de omschijving van de voorsnuit op.
Muzzle: Broad, viewed from front almost square. Ridge of muzzle is straight, neither turned upwards nor downwards. In relation to the overall length of the head it is 1:3 (tolerance 1:4)
Skin folds on both sides of the ridge of muzzle not too thick. Lower jaw including chin is broad and square. Neither tongue nor teeth may be visible when mouth is closed.

(Voorsnuit) Breed, van voren gezien vrijwel vierkant. Neusrug is recht en buigt noch omhoog, noch omlaag. In verhouden met de totale lengte van het hoofd is de lengte 1:3 (tolerantie 1:4). 
Huidplooien aan weerszijden van de neusrug mogen niet te dik zijn. Onderkaak inclusief kin dient breed en vierkant te zijn. Noch de tong, noch de tanden mogen zichbaar zijn bij gesloten mond.)

Bij zowel de bovenbelijning als de benen vermeldt de standaard nadrukkelijk dat deze recht dienen te zijn, de rug zelfs "as straight as possible".
En de staart dient tot tenminste de hak te reiken.

In alles lijkt het erop of men het oorspronkelijke type bulldog zoals die enkele honderden jaren geleden eruit zagen, tracht te benaderen. En als de honden de afbeelding op de rasstandaard benaderen lijkt dat inderdaad goed te lukken.
Ongetwijfeld zal de vraag om dit ras ook in Nederland de voorlopige erkenning te geven niet lang op zich laten wachten en zullen deze honden, die alert en vriendelijk dienen te zijn, dan ook op de Nederlandse evenementen verschijnen.

Wie de rasstandaard uitgebreid wil doornemen kan dat hier doen.

 

Foto: FCI