besmetting

Het goede van overeenkomsten in corona-soorten

Het was in het verleden al opgevallen dat mensen die veel met dieren in aanraking komen anders leken te reageren op SARS.

Corona besmettelijk via honden?

Op donderdag 27 f

Hoe zit het nu met besmette honden?

Besmette hond of besmette deurknop?

Rauwvoerders hebben nauwelijks last van besmetting

Uit een uitgebreid internationaal onderzoek van de Universiteit van Helsinki blijkt dat eigenaren van honden rauw voedsel niet beschouwen als een aanzienlijk groter infectierisico in hun huishouden

Vogelgriep ook een gevaar voor honden?

Recent is er weer vogelgriep vastgesteld.

Besmettingsgevaar op hondenevenementen?

Bij vrijwel alle kynologische evenementen worden regels gesteld aan de gezondheid van deelnemende honden.