brachycefaal

Hoe groot zijn de risico's van kortsnuiten nu echt?

Er is veel te doen over kortsnuitige honden.

Onder voorwaarden toch stambomen voor kortsnuiten

De Raad van Beheer heeft formeel kenbaar gemaakt dat ze de CFR eis voor fokkers van extreem kortsnuitige rashonden los laat en in plaats daarvan de Cambridge BOAS-test in de convenanten en het 10-s