euhanasie

Illegaal geïmporteerde honden geëuthanaseerd in België

In België is verontwaardiging ontstaan nadat twee illegaal ingevoerde “Pomerianen” (dwergkeeshonden) op last van de overheid zijn ingeslapen.