• Voorwaardelijke boete voor "schraal houden" van honden

Voorwaardelijke boete voor "schraal houden" van honden

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Voorwaardelijke boete voor "schraal houden" van honden

di, 04/10/2018 - 16:27

De rechtbank in Gelderland heeft een geldboete van 600 euro voorwaardelijk geëist met een proeftijd van 2 jaar aan een vrouw die haar tien honden onvoldoende had gevoed.

In april vorig jaar werd bij een controle geconstateerd dat bij de tien honden van de vrouw, waaronder twee pups, duidelijke sprake is van vermagering, mogelijk ondervoeding. Haar werd ten laste gelegd dat ze de honden daarvoor ook niet naar een dierenarts had gebracht. Alle honden werden in beslag genomen omdat ze werden gehuisvest in een omgeving met een penetrante ammoniaklucht. Tot slot onthield ze de nodige zorg –aldus de officier van justitie- door de honden onvoldoende te voeren en dat ook nog op een manier te doen die niet geschikt was voor de honden.

Nee, zegt de advocaat van de verdachte, van ondervoeding is geen sprake. “Verdachte houdt haar honden bewust schraal. Bovendien zijn de honden volgens een dierenarts (zeer) gespierd en hebben de honden een glanzende vacht. Dit zou niet het geval geweest zijn indien de honden onvoldoende of onjuiste voeding zouden krijgen. De dieren hadden geen medische zorg nodig, en dat het in huis niet fris rook, tsja.. Dat verdachte haar huishouden of zichzelf anders verzorgt dan de verbalisanten gewend zijn, of dat haar huis naar ‘normale’ standaarden niet fris rook of niet opgeruimd was, moge zo zijn, maar dat maakt niet dat van het onthouden van zorg aan honden sprake is. Het enkele feit dat enige mate van vervuiling in de woning aanwezig is, maakt dan ook niet dat gezegd kan worden dat deze dieren niet de juiste zorg geboden is."

Op 7 april 2017 zijn zeven honden inbeslaggenomen en meegenomen door de dierenambulance. De agent ter plaatse omschrijft de honden, vijf teven en twee pups als “De teven hadden een gewicht van 8,45 kg, 10,05 kg, 10,5 kg, 9,8 kg en 10,15 kg. De honden waren sterk vermagerd, en bij alle honden stak de ruggengraat uit en waren de ribben zeer goed voelbaar." Volgens de verbalisant was de body-score van de hond 1. Een body condition score van 1 houdt in dat de honden erg mager zijn  Vier dagen later werden nog drie honden in beslag genomen, waarbij de dienstdoende agent aangaf dat de honden sterk vermagerd dan wel uitgemergeld waren. Een door het OM geraadpleegde dierenarts gaf aan dat de honden (het ras is niet vermeld) weliswaar klein waren, maar dat het volwassen gewicht rond de 22 kilo had moeten liggen.

De rechtbank oordeelt vervolgens dat er geen sprake is dat aan de vermagerde honden medische zorg onthouden is, en dat vervuiling van een woning niet betekent dat de honden de nodige zorg onthouden is. Daarop is de vrouw vrijgesproken. Wel oordeelt de rechter dat de honden vermagerd zijn, doordat ze niet een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer kregen toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingstadium van de dieren.

Aanvankelijk wordt de boete van 600 euro opgelegd waarbij 300 euro voorwaardelijk is. Echter, de rechtbank zegt verder: “Verdachte heeft dat niet gedaan uit onverschilligheid of bij gebrek aan liefde voor haar honden. Integendeel, verdachte lijkt zeer begaan met haar honden en heeft het beste met hen voor. Dit blijkt ook uit het feit dat door dierenarts is verklaard dat de door haar onderzochte honden, ondanks hun magerte, vrolijk en attent waren. Verdachte heeft er echter een bepaalde visie op het streefgewicht van haar honden op nagehouden die, naar oordeel van de rechtbank, niet strookt met de geldende diergeneeskundige opvattingen over wat een gezond postuur is voor dit type hond. Verdachte had niet haar eigen ideeën daarover mogen laten prevaleren. De rechtbank zal, alles afwegende, een geldboete van € 600 geheel voorwaardelijk opleggen."