• Raad van Beheer: samenwerken met Dier & Recht tegen broodfok in plaats van vechten

Raad van Beheer: samenwerken met Dier & Recht tegen broodfok in plaats van vechten

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Raad van Beheer: samenwerken met Dier & Recht tegen broodfok in plaats van vechten

vr, 04/06/2018 - 15:00

Lubach, de Volkskrant, nu de NOS,  de hele vaderlandse media rolt weer eens over “de Rashond”.  En op social Media leidt dat tot felle discussies tussen voor en tegenstanders, niet zelden met –wederzijds- onjuiste argumenten of onvolledige statements. Het overkoepelend orgaan van de georganiseerde kynologie, de Raad van Beheer, bleef tot nu toe stil, maar gaf vanmiddag eindelijk een uitgebreid commentaar.

“Liggen partijen echt zo ver uit elkaar of leidt passie tot onnodige polarisatie? Het is misschien goed om daar wat meer achtergrond informatie bij te verstrekken om zaken in de juiste context te zetten,” aldus de Raad.

Allereest is het begrip rashond zoals dat door de media wordt gebruikt zelden juist. Want rashonden zijn –in de media- alle honden die op een hond van een bepaald type lijken. Een gedeelte daarvan is echt rashond, oftewel stamboomhond, een vele malen groter gedeelte is “look-alike”, het lijkt op een rashond, en is wellicht afkomstig van voorouders van dat ras, maar de juiste afstamming is onbekend. “Je hoeft maar om je heen te kijken om vast te stellen dat de meeste honden in je omgeving er uitzien als een hond van een bepaald ras. Het percentage stamboomhond kan per ras echter heel erg verschillen. Van populaire rassen is het aandeel stamboomhonden soms minder dan 10%. Dat betekent dat 9 van de 10 honden die je ziet van een bepaald ras dus een rashond zonder stamboom is. Het is dus niet gedurfd om te zeggen dat misschien een derde van de 'rashonden' ook werkelijk een officiële FCI stamboom heeft.” zo legt de Raad uit. En op al die broodfok- en stamboomloze honden heeft de Raad geen controle “Het grootste deel van de 'rashonden' heeft geen officiële stamboom en komt vooral uit de broodfok en uit de handel. Hier heeft de Raad van Beheer geen grip op, maar wordt er wel op aangekeken. Het gaat hier om honden die vaak om puur geldgewin, zonder oog voor het welzijn van de hond, en zonder enige regulering worden gefokt.”

Ook, zo stelt de Raad, is het aandeel erfelijke ziektes niet bij alle rassen gelijk. Er zijn rassen met veel aandoeningen, maar ook veel gezonde rassen “Bedenk daarbij wel dat zeker niet in alle rassen in hoge mate gezondheidsproblemen voorkomen. Veel is afhankelijk van bijvoorbeeld ingeslopen overdrijvingen of van de grootte van de populatie (genenpoel). In het Fairfok programma is ook het inkruisen met andere rassen of niet-stamboomhonden een onderdeel van het beleid dat de Raad van Beheer actief ondersteunt.”

Een felle uithaal ook naar de handel en broodfok, want terwijl Dier & Recht en de Raad van Beheer elkaar in de haren vliegen, zit daar het grootste probleem, zo meent de RvB  “De totale hondenpopulatie in Nederland ligt volgens de laatste schattingen ergens rond de 1,5 miljoen. Met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar levert dat een markt op voor naar schatting 150.000 puppy's per jaar.

Met ca. 36.000 puppy's gefokt via de Raad van Beheer en hooguit een zelfde aantal in Nederland gefokte kruisingen betekent dit dat het overgrote deel van de markt in handen is van broodfokkers en hondenhandelaren. Terwijl de Raad van Beheer-achterban en de Dier & Recht-achterban, beiden werkelijk met passie voor het welzijn van honden, elkaar in de haren vliegen blijft het grootste deel, het deel waar de meeste problemen en wantoestanden optreden, volledig buiten de discussie. Dit is een markt die door experts bestempeld wordt als het grootste criminele circuit na de drugshandel in Nederland.”

Samenwerken, ook op het gebied van kruisingen en tegen de handel zou het devies moeten zijn, het lijkt een handreiking van de Raad aan Hans Baaij van Dier & Recht..   “De nu strijdende partijen zouden elkaar juist goed aan kunnen vullen en samen kunnen werken om dit te bereiken. De uitgebreide kennis van de georganiseerde kynologie bij de Raad van Beheer zou moeten worden benut bij het fokken van kruisingen. Want ook daar treden ziektes op die met een toename van het fokken toe zullen nemen en die met de door de Raad van Beheer gebruikte instrumenten kunnen worden aangepakt. Het circuit van zorgvuldig gefokte kruisingen kan weer een aanvulling vormen om de genenpoel van de rashonden op gecontroleerde manier aan te vullen. De elkaar nu zo fel strijdende partijen hebben elkaar eigenlijk hard nodig om samen een vuist, en zo mogelijk een einde, te maken aan de onverantwoordelijke broodfok.”

Dogzine is benieuwd of de strijdende partijen nader tot elkaar komen, en inderdaad het “grootste criminele circuit”  uiteindelijk kan worden aangepakt. Of dat die handel blijft profiteren van de mensen zoals Patricia Paay, die alleen voor het leuke plaatje gaan. De bal ligt nu bij Dier & Recht…