• 2017: Het jaar van het verbod op de E-collar?

2017: Het jaar van het verbod op de E-collar?

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

2017: Het jaar van het verbod op de E-collar?

wo, 01/04/2017 - 21:33

Al halverwege 2016 werd een veelbesproken besluit aangekondigd door de minister van Economische Zaken. Het Besluit houders van dieren bevatte al een verbod tegen dierenmishandeling, maar dit wordt nu verder aangevuld met een verbod op de zogenaamde E-collar: de halsband die door middel van een afstandsbediening elektriciteit afgeeft om een hond te corrigeren voor ongewenst gedrag. Het ministerie is van mening dat er tegenwoordig betere, diervriendelijkere alternatieven zijn om ongewenst gedrag om te buigen en dat het gebruik van de E-collar derhalve onder dierenmishandeling valt. Dit leidt tot veel ophef bij zowel voor- als tegenstanders van dit hulpmiddel.

De wijziging werd aangekondigd voor 1 januari 2017, maar op dit moment, 4 januari 2017, blijkt het geheel nog niet rond of in werking getreden. Vanwege de geaccepteerde uitzonderingen die worden toegestaan valt er nog veel te bespreken en overleggen. Zo werd er gesproken met dierenbeschermingsorganisaties, een vereniging van producenten van de halsbanden, de politie en andere (gedrags)deskundigen. Uit deze gesprekken bleek dat een nuancering van het besluit gewenst is.

Het resultaat was een uitzonderingsregels voor professionals die de E-collar gebruiken om de veiligheid van de hond of omstanders te waarborgen. Er wordt ook een uitzondering gemaakt voor deskundig gebruik, waarmee gedragsproblemen kunnen worden behandeld die niet op een diervriendelijke manier zijn op te lossen. In dat geval is het gebruik van de E-collar in het belang van de hond en zijn welzijn. Er zijn nog gesprekken gaande met onder andere de Nederlandse Jagersvereniging die pleit voor een uitzondering voor jagers. Maar als deze regels in werking treden, wat betekent dit dan?

  • Het gebruik van halsbanden die pijnprikkels toedienen valt onder dierenmishandeling. Dit omvat de E-collars die elektrische golven afgeven, maar ook halsbanden met scherpe uitsteeksels die als correctiemiddel worden gebruikt.
  • Deze halsbanden mogen niet worden gebruikt om een hond gedrag aan of af te leren, maar een hond mag ook niet worden vastgebonden met één van deze halsbanden om.
  • Het gebruik van een afrastering van een perceel op basis van elektrische golven is nog wel toegestaan.
  • Het gebruik van E-collars en correctiehalsbanden wordt voorbehouden aan mensen die bewezen deskundig zijn. Hoe hier invulling aan wordt gegeven is nog onbekend, maar gedacht wordt aan een cursus.


In de praktijk zal dit betekenen dat het gebruik van E-collars door particulieren verboden wordt, tenzij ze worden ondersteund door een deskundige die wel met deze hulpmiddelen mag werken. Het op eigen initiatief gebruiken van E-collars om gedragsproblemen aan te pakken zal hiermee tot de geschiedenis behoren. De banden worden echter ook regelmatig gebruikt bij werkhonden om de veiligheid van de hond of omstanders te waarborgen. Zo wordt bij politiehonden soms gebruik gemaakt van correctiehalsbanden of E-collars, maar ook jachthonden dragen vaak een E-collar zodat de jager controle behoudt in noodsituaties. Orweja maakt bekend dat om die reden de Nederlandse Jagersvereniging in gesprek is met het ministerie om te werken aan een uitzondering voor jagers, hondengeleiders bij de politie en gedragstherapeuten, mits zij deskundigheid kunnen bewijzen.

Tot op heden geldt het verbod op de E-collar en prikbanden nog niet, maar 2017 kan zomaar het jaar worden waarin Nederland zich officieel uitspreekt tegen deze hulpmiddelen. De Raad van Beheer laat in hun standpunt weten achter het verbod te staan, maar benoemt expliciet de uitzonderingsregel voor deskundigen niet te willen overnemen.