• Kamervragen over de zin van een chip
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Kamervragen over de zin van een chip

Sun, 09/09/2018 - 18:40

Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting ingevoerd.
Elke hond die na die datum in Nederland wordt geboren of geïmporteerd, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen databanken. Chippen en registreren is verplicht voor pups die na 1 april 2013 zijn geboren. Zij moeten voor een leeftijd van 7 weken bij de fokker gechipt zijn en voor een leeftijd van 8 weken door de fokker op diens naam geregistreerd zijn.

Wie na 1 april 2013 een hond het land binnenbrengt, ongeacht zijn leeftijd, is verplicht deze binnen twee weken na aankomst in het land te registreren. Deze honden moeten al gechipt zijn om Nederland binnen te kunnen komen.

Wie een hond heeft, is dan ook voor de rest van het leven van de hond verplicht de registratie actueel te houden. Klopt de registratie van de hond niet, dan kan er een boete worden gegeven. En die is niet misselijk: "U bent strafbaar als uw hond niet gechipt of geregistreerd is. U kunt een gevangenisstraf of een geldboete tot € 19.500 krijgen", meldt de rijksoverheid.

Regels die fantastisch klinken. De vraag is alleen hoe zoiets gehandhaafd wordt. En óf er gehandhaafd wordt. Op die vraag is het antwoord simpel: er wordt niet gehandhaafd.
En zo kan het dus gebeuren dat er pups het land inkomen die niet gechipt zijn. Als zo'n pup bij een dierenarts wordt aangeboden zal deze constateren dat er geen chip is. Maar er is geen meldingsplicht. Zo kan het dus gebeuren dat dierenartsen chiploze pups krijgen, die overduidelijk van fokkers komen die zich ofwel niet aan de regels houden, ofwel pups illegaal uit het buitenland hebben geïmporteerd.
Illegaal, jazeker, want honden zonder chip mogen het land niet in. Dat het wel degelijk gebeurt weet iedereen.
En dat er heel veel fokkers zijn die zich niet aan de regels houden is ook bekend: we hoeven maar naar een zaak als die van de teckelfokker in Woerden te kijken om dat te weten. 


 


Die laatste zaak haalde landelijk het nieuws, niet in de laatste plaats vanwege de hondonterende omstandigheden die menig hondenliefhebber naar de keel grepen. Maar de vraag die er vooral gesteld werd was: Hoe kon dit gebeuren?

Dat is een vraag die alles te maken heeft met het chippen van honden. Chippen en registratie mag dan verplicht zijn, als er niet wordt gehandhaafd valt er nooit te controleren of mensen zich aan de regels houden. 
In het geval van Woerden werden de stamboompups uiteraard gechipt en geregistreerd. De registratie van de chip op naam moet weliswaar door de fokker gedaan worden, maar wie een stamboomchip van de Raad van Beheer krijgt, heeft daarmee automatisch een registratie die gekoppeld is aan de stamboom van de hond. Die stamboom is weer gekoppeld aan de fokker. De registratie moet weliswaar nogmaals los gedaan worden, maar er is een koppeling tussen hond en fokker die terug te vinden is.

Waar het fout gaat is bij de stamboomloze honden. Als die gechipt zijn maar de chips worden niet geregistreerd, verdwijnen dergelijke pups "in het grote niets". Dierenartsen zijn niet verplicht te registreren. Sterker nog, chips zijn te koop. Wie dat wil kan een cursus van een halve dag doen en vervolgens chips aanschaffen en zelf zijn pups chippen. Als die vervolgens niet worden geregistreerd weet geen koper dat er iets niet klopt: de pup is immers gechipt?
Een dierenarts hoeft niets met zoiets. En zo blijven die honden uit beeld.

De Partij van de Dieren heeft op 7 september 2018 aangekondigd er kamervragen over te gaan stellen. Zij hebben dezelfde mazen in de wet geconstateerd die alle fokkers allang kennen. De rashondenfokkers die de dupe zijn van de slechte naam die zulke wanpraktijken geeft aan hun hobby klagen al jaren over het gebrek aan handhaving. Een andere groep fokkers maakt er al jaren misbruik van. 
Waarschijnlijk hebben weinig mensen de illusie dat het initiatief van de PvdD gaat helpen, maar in elk geval heeft dit probleem nu even de aandacht.
 

Dogzine blijft het volgen.