• Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) van start
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) van start

Sat, 11/18/2017 - 12:17

Volgende week woensdag zet Nederland een belangrijke nieuwe stap in de strijd tegen dierenmishandeling. Die dag gaat in Utrecht het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED) officieel van start.

In Nederland zijn er signalen dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Amerikaans en Engels onderzoek toont dit verband ook daadwerkelijk aan. Toch is aandacht in Nederland voor het herkennen van dierenmishandeling relatief nieuw en is het bij dieren soms lastig. Daarom lanceert de faculteit Diergeneeskunde woensdag 22 november het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED), een gecombineerde diergeneeskundige – forensische aanpak.

Het LED helpt dierenartsen om vroegtijdig dierenmishandeling te signaleren en diagnosticeren en is een samenwerkingsverband tussen Bureau Beke en Universiteit Utrecht. Forensisch experts van het Nederlands Forensisch Instituut werken in het LED samen met veterinair pathologen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht om tot goede letselduiding en zaakopbouw te komen. Dit helpt niet alleen om sneller adequate hulp in te schakelen in situaties van dierenmishandeling, maar ook om - waar relevant - te komen tot goede letselduiding en zaakopbouw ten behoeve van aangifte bij de politie.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dierenmishandeling gerelateerd is aan huiselijk geweld. Vroegtijdige signalering van dierenmishandeling, zoals ondersteund door het LED, is ook cruciaal omdat het als een “early warning sign” voor andere geweldsvormen dient. Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) is dan ook betrokken bij de oprichting van het LED.

Dierenmishandeling is de afgelopen jaren hoger op de maatschappelijke agenda komen te staan en wordt steeds vaker in de media belicht. De Tweede Kamer streeft sinds 2011 door de inzet van diverse maatregelen naar een verbeterde aanpak van dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Een belangrijk doelgroep bij het tegengaan van dierenmishandeling is de dierenarts. Voor dierenartsen is het echter niet altijd eenvoudig om dierenmishandeling te herkennen, terwijl wel bekend is dat mishandelde dieren regelmatig door dierenartsen worden gezien. Het LED helpt deze belangrijke doelgroep bij het herkennen, erkennen en melden van dierenmishandeling.

Het LED is opgericht met subsidie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, het Ministerie van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit - Economische Zaken en de Koninklijke Hondenbescherming.