• Importregels sperma binnen de EU
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Importregels sperma binnen de EU

Thu, 01/06/2022 - 13:01

Doordat er regelmatig reisbeperkingen zijn kiezen veel fokkers ook binnen Europa voor Kunstmatige Inseminatie. Daar heeft de Nederlandse wet in zulke gevallen meestal geen bezwaar tegen, maar het is wel belangrijk de EU-regelgeving te kennen. En die is ingewikkeld.
Dogzine zet het op een rij.

Tot oktober 2021 was het relatief eenvoudig ingevroren of gekoeld hondensperma binnen de EU te verzenden.
De reu ging naar de kliniek, gaf het sperma af en dat werd gekoeld of ingevroren. Enkele uren daarna -of wanneer het van toepassing was- werd de container dan opgehaald en binnen 24 uur op de plaats van bestemming worden afgeleverd, zodat er kon worden geïnsemineerd.
De fokker moest dus met progesteron prikken vinger aan de pols houden, maar de aflevering van het sperma gaf eigenlijk geen problemen.

In oktober 2021 werd er echter een nieuwe verordening aangenomen die het transport regelt van levende producten. Het gaat hier om verordening (2020/686) van de Europese Commissie. Deze regelt het transport van levende producten, waaronder embryo's, sperma en eicellen van vooral landbouwhuisdieren. Je zou er bijna overheen lezen, maar ook het vervoer van hondensperma wordt hierin geregeld, en wel in de artikelen 36, 39, 40 en 41.

De nieuwe verordening kent twee obstakels.
Ten eerste moet er een "officiële dierenarts" bij het proces betrokken zijn. Dit proces kan dus niet door een willekeurige kliniek geregeld worden.
Ten tweede is er de verplichte vaccinatie tegen hondsdolheid.

Officiële dierenarts

De nieuwe verordening vereist dat een officiële dierenarts de certificaten ondertekent, de inhoud controleert en de verzendverpakking verzegelt, en de Traces/IMSOC-administratie vóór verzending. De spermabank waar het sperma wordt verzameld, verwerkt en verzonden, moet zich registreren bij de nationale veterinaire autoriteiten en een uniek registratienummer krijgen, zich registreren in het nieuwe online systeem Traces NT, certificaten maken voor alle (gekoelde of bevroren) spermazendingen tussen de EU lidstaten in dit systeem, en deze certificaten moeten vóór verzending worden ondertekend en afgestempeld door een officiële dierenarts.

Het is mogelijk dat een officiële dierenarts niet beschikbaar is wanneer dat nodig is, wat in de praktijk de verzending van gekoeld hondensperma problematisch maakt vanwege de zeer beperkte houdbaarheid. Bovendien is het gebrek aan middelen van officiële autoriteiten een groot punt van zorg. Het is hierdoor namelijk heel moeilijk een ​​tijdig en soepel proces te garanderen zonder vertragingen bij de aankomst van het sperma op de plaats van bestemming.
Een dergelijk proces vereist dus uitgebreide zorg en veel regelen vooraf.

Hierbij is het ook belangrijk rekening te houden met de mogelijkheid dat de eis van een officiële dierenarts en meer bureaucratie bij het proces de kosten van de sperma-import/-export zal verhogen. Bovendien kunnen de kosten onverwacht hoger zijn door het reizen naar de officiële dierenarts: omdat deze "officiele artsen" waarschijnlijk dun gezaaid zijn is het ook verstandig daar rekening mee te houden voor de eventuele afname.

Rabies of hondsdolheid

Een ander probleem is dat de nieuwe verordening vereist dat de reuen volledig zijn ingeënt tegen hondsdolheid voordat het sperma wordt verzameld, gekoeld en ingevroren. In landen die vrij zijn verklaard van hondsdolheid, worden honden gewoonlijk niet ingeënt tegen hondsdolheid.
Het is dus zaak dat de fokker zich er van overtuigd dat de reu in kwestie deze vaccinatie heeft gehad en dat deze ook tijdig is gegeven (drie weken voor afname). Als dit niet het geval is kan het sperma niet worden vervoerd of ingevoerd.
Het is waarschijnlijk dat met name deze laatste eis voor fokkers een reden is af te zien van bepaalde reuen, en hoewel dat begrijpelijk is, zal het de genetische diversiteit niet ten goede komen.

Het is dus van groot belang dat een fokker zich, indien hij gebruik wil maken van een buitenlandse reu, goed inleest in de eisen en er ook zorg voor draagt dat de reu in kwestie aan de gestelde eisen voldoet.
Het wordt er helaas niet makkelijker op.

Het hele reglement lees je hier.

Foto: