• Therapiehond zinvol bij kinderen met ADHD
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Therapiehond zinvol bij kinderen met ADHD

Mon, 08/13/2018 - 15:58

en nieuw onderzoek toont aan uit dat therapiehonden kinderen met ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder) kunnen helpen hun symptomen te beheersen. Kinderen die werden behandeld met door honden ondersteunde interventies (CAI) waren volgens het onderzoek  oplettender en hun sociale vaardigheden verbeterden na 8 weken in vergelijking met degenen die traditionele interventies kregen.  Het onderzoek is gepubliceerd in de Human-Animal Interaction Board van de Society of Counseling Psychology.

Hoewel interventies voor dierenwelzijn al jaren bestaan, zijn onderzoeken naar  het nut van ondersteuning met dieren pas iets van de laatste tijd. Deze studies suggereren dat dieren kunnen helpen bij het omgaan met stress, het verbeteren van de cognitieve functie, het verminderen van gedragsproblemen en het verbeteren van de aandacht. De onderzoekers onderzochten of dierenhulp de symptomen van ADHD kan verminderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij kinderen van 7 tot 9 jaar met ADHD die niet eerder met medicatie waren behandeld. De kinderen werden willekeurig verdeeld over 2 groepen en kregen ofwel standaard psychosociale interventies, of de standaard psychosociale interventies aangevuld met een gecertificeerde therapiehond.

Uit het onderzoek bleek dat CAI (Canine Assisted Intervention) effectief was bij het verbeteren van de concentratie en de sociale vaardigheden van kinderen met ADHD. Hoewel traditionele interventie vergelijkbare resultaten opleverde, duurde het 12 weken voordat de patiënten dit opmerkten, vergeleken met de 8 weken voor degenen die CAI kregen het gingen merken. De 2 groepen ondervonden geen significante verschillen in andere ADHD-symptomen, zoals hyperactiviteit of impulsiviteit.

"Onze bevinding dat honden de behandelingsreactie kunnen versnellen, is zeer zinvol," zegt Schuck in de publicatie. "Bovendien is het feit dat ouders van de kinderen die in de CAI-groep zaten significant minder probleemgedrag in de loop van de tijd zagen dan degenen die zonder therapiehonden werden behandeld, geeft verder bewijs van het belang van dit onderzoek."

De American Academy of Pediatrics suggereert zowel psychofarmacologische als psychosociale behandeling voor het beheersen van ADHD. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het krijgen van psychosociale therapie naast het innemen van medicijnen betere resultaten kan opleveren. Psychosociale therapie is ook een alternatief voor ouders die willen voorkomen dat ze een jong kind medicinaal behandelen, aldus het onderzoek.

"De reden hiervan is dat gezinnen nu een haalbare optie hebben bij het zoeken naar alternatieve of aanvullende therapieën voor medicatiebehandelingen voor ADHD, vooral als het gaat om verminderde aandacht," zegt Schuck. "Het gebrek aan aandacht voor iets is misschien wel het meest opvallende probleem dat bij mensen met deze aandoening speelt.

bron

Therapy dogs effective in reducing symptoms of ADHD, study finds