• Chiari-malformatie bij bijna alle Cavaliers
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Chiari-malformatie bij bijna alle Cavaliers

jeu, 07/27/2017 - 16:05

Het proefschrift van de Duitse studente Miriam Refai toont verontrustende cijfers. Het was al bekend dat een groot deel van de Cavalier King Charles Spaniels kampt met Chiari-malformatie (CM) en/of Syringomyelie (SM). Doel van dit onderzoek was het verkrijgen van informatie over de invloed van het geslacht en de leeftijd van de honden.

In totaal werden 339 Cavaliers onderzocht tijdens deze studie. Door middel van een MRI scan werden ze onderzocht op de aanwezigheid van CM en SM. De onderzochte honden waren in de leeftijd van 3 maanden en 11 jaar oud, en zowel reuen als teven. De meeste honden vertoonden geen symptomen van CM of SM. Als toekomstige of huidige fokdieren werden ze gescreend voor CM en SM door middel van MRI. Toch werd bij 329 honden CM geconstateerd, dit komt neer op 97,1%. Tevens had bijna de helft van alle onderzochte honden SM, 48,1%. Bovendien werd duidelijk dat Syringomyelie op latere leeftijd kan openbaren. Waar bij de groep honden van onder een jaar oud maar 25% SM bleek te hebben, was dit bij honden vanaf 6 jaar al 63,7%. Er is geen verschil gevonden in het voorkomen van SM tussen reuen en teven. Dit geeft de onderzoekers informatie over een mogelijke genetische aanleg. Ze kunnen er nu vanuit gaan dat deze niet geslachtsgebonden is. Ook bevestigen de cijfers dat SM zich op latere leeftijd zich kan openbaren, en het vaker screenen van fokdieren hiervoor geen overbodige luxe is. Bij dit onderzoek is er geen rekening gehouden met gradaties. In de screening voor fokdieren wordt de beoordeling gebaseerd op gradaties, waarbij de milde gradaties op verantwoorde wijze kunnen worden ingezet voor de fokkerij. In het onderzoek is alleen het onderscheid gemaakt tussen de aan- of afwezigheid van CM en SM.

De meeste rasverenigingen voor dit ras kennen regels ten opzichte van CM/SM en de fokkerij. In Nederland zijn er twee rasverenigingen voor dit ras: de Cavalier Club Nederland en de Eerste Gezelschapshondenclub Nederland. Beide hebben een screening voor CM/SM opgenomen in hun verenigingsfokreglement. Hierdoor moeten alle fokdieren gescreend worden voor deze aandoeningen voordat ze mogen worden ingezet in het fokprogramma. De minimale leeftijd voor de fok van deze honden ligt bij beide verenigingen op 12 maanden voor reuen en 16 maanden voor teven.

Ook heeft de Raad van Beheer een convenant afgesloten voor de fok van Cavalier King Charles Spaniels waarin het screenen voor CM/SM ook als verplichting is opgenomen. Dit convenant staat los van een lidmaatschap van één van de rasverenigingen: ook fokkers die geen lid zijn van één van de verenigingen moeten zich aan het convenant houden om stambomen bij hun pups te kunnen krijgen.