• De nieuwe fokregels van België
Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

De nieuwe fokregels van België

Tue, 03/21/2017 - 19:04

Om inteelt tegen te gaan en dierenwelzijn te bevorderen heeft ook de Belgische overheid besloten dat er regels moeten komen.
In tegenstelling tot Nederland bemoeit in België de overheid zich behoorlijk met de fokkerij. Zo werd in 2015 vanuit het ministerie aldaar al een aantal maatregelen opgelegd aan een reeks rassen.

De overheid stelde vast dat bij in elk geval alle Belgische rassen, maar ook bij een aantal populaire rassen, de genetische diversiteit te wensen overlaat. Om die reden is er een lijst gepubliceerd met verplichte testen. Die testen mogen nadrukkelijk niet gebruikt worden om dieren uit te sluiten voor de fokkerij, maar dienen om de juiste combinaties te kunnen maken.
Met andere woorden: ook dragers dienen ingezet te worden waar dat mogelijk is. Deze lijst die zo werd in 2015 toegezegd, zou in 2017 worden uitgebreid naar alle FCI-erkende hondenrassen.
Daartoe werd in 2016 de Vlaamse fokkerijcommissie opgezet. De taak van deze commissie is vooral de diversiteit van de rassen te vergroten waar mogelijk (in België kunnen dieren zonder stamboom worden aangekeurd en zo tot het stamboek worden toegelaten) of op peil te houden. De fokkerijcommissie heeft verder tot taak alle gegevens van de testen en onderzoeken te verzamelen in een database. Het duurzame fokbeleid dat hiermee moet worden opgebouwd heeft tijd nodig maar er wordt hard aan gewerkt.

Erfelijke aandoeningen terugdringen en genetische diversiteit vergroten: dat dat tegenstrijdig is beseft de Belgische kennelclub heel goed


Maar er is meer. De Belgische kennelclub richt zich in het nieuwe fokbeleid vooral op gezondheid en om dit te bereiken wil men de erfelijke aandoeningen zoveel mogelijk terugdringen en wil men de genetische diversiteit trachten te vergroten. Dat dit twee tegenstrijdige zaken zijn beseft de Belgische kennelclub heel goed. Sterker nog, er wordt gesteld dat er gestopt moet worden met het uitsluiten van dieren, omdat uitsluiten per definitie schade aan de populatie betekent. Daarom willen de Belgen een andere aanpak: een hond zonder fouten bestaat immers niet.

De kunst is, aldus St Hubertus, om twee honden te combineren die niet dezelfde fouten hebben. Maar deze gedachtegang vraagt een enorme mentaliteitsverandering, niet alleen bij fokkers, maar ook bij kopers, rasverenigingen, en zelfs de media en de wetgeving. De kennelclub legt er de nadruk op dat elke hond ontstaat uit een letterlijke combinatie van factoren, waarbij de fokker voor een deel verantwoordelijk is, maar de koper voor een aanzienlijk ander deel. Omdat dit een heel complexe materie is heeft de kennelclub een video-academy opgezet die voor iedereen gratis te volgen is: de Dog academy

Voor het nieuwe fokbeleid werden voor een aantal rassen zogenaamde rasfiches opgesteld.
Op die fiches staan per ras drie categorieën testen vermeld. De testen worden door de rasverenigingen opgesteld en vervolgens aangevraagd bij de KMSH. Elke pup die geboren worden krijgt op zijn stamboom straks de categorie-vermelding.

Maar wat houden die categorieën dan in? Het werkt als volgt:

Categorie 3:
- De beide ouders bezitten een stamboom erkend door de FCI + DNA certificaat door ouderschap

Categorie 2:
- De beide ouders bezitten een stamboom erkend door de FCI + DNA certificaat door ouderschap
- De beide ouders ondergingen alle testen en onderzoeken van het type 1 en de fokadviezen van de rasfiche werden opgevolgd

Categorie 1:
- De beide ouders bezitten een stamboom erkend door de FCI + DNA certificaat door ouderschap
- De beide ouders ondergingen alle testen en onderzoeken van het type 1 en de fokadviezen van de rasfiche werden opgevolgd
- De beide ouders ondergingen alle testen en onderzoeken van het type 2 en beide ouders beschikken over een attest van conformiteit aan de standaard.

De reden dat de KMSH deze methode met categorieën heeft ingevoerd heeft te maken met de Europese richtlijn die het volgende stelt:

Elk dier wiens ouders en grootouders raszuiver zijn is automatisch raszuiver bij zijn geboorte en moet dus in het stamboek ingeschreven worden.

Door deze regel blijven de stamboeken compleet en is de populatie beschikbaar voor onderzoek van velerlei aard. Omdat de KMSH dit van groot belang vindt mogen pups dus niet verloren gaan voor de populatie. Maar de genetische diversiteit is óók van belang voor een gezonde populatie. Daarom hanteert men dus deze regels, waarbij ook pups uit categorie 2 en 3 hun testen kunnen ondergaan en zo categorie 1-pups kunnen voortbrengen.

De KMSH hoopt dat de marktwerking ervoor zal zorgen dat de vraag naar categorie 1-pups groot zal zijn en groter zal worden, zodat ook fokkers daarnaar zullen gaan streven. Toch wil men ook de andere categorieën behouden, omdat er anders genetisch materiaal verloren kan gaan. Zo kunnen ook pups uit zogenaamde “oeps-nesten” een stamboom krijgen, of pups uit sperma van een reeds lang overleden reu, die natuurlijk niet achteraf de gezondheidstesten kan ondergaan.
Ook reuen uit landen waar een aantal testen bijvoorbeeld niet mogelijk is kunnen zo worden gebruikt en drachtige teven uit dergelijke landen kunnen via deze categorie worden geïmporteerd en hier stamboompups werpen.

 

De eerste 21 rassen waarvoor de rasfiches in werking zijn getreden zijn onderstaande rassen. De overige rassen zullen in de loop van 2017 volgen.

Border collie
Boxer
Griffon Belge
Griffon Bruxellois
Petit Brabançon
Cavalier King Charles spaniel
Ierse setter
Labrador retriever
Laekense herder
Mechelse herder
Tervuerense herder
Groenendaeler
Schipperke
Bloedhond
Bouvier des Flandres
Rottweiler
Australische herder
Bichon Frisé
Golden retriever
Vlinderhondje
Nachtvlinderhondje