• Franse kynologie siddert voor nieuwe dierenwelzijnswet
Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Franse kynologie siddert voor nieuwe dierenwelzijnswet

Thu, 08/06/2020 - 14:03

Steriliseren van overdreven gebouwde honden, pups tot 10 weken thuis en elke fokker geregistreerd. 

Eigenaren van “overdreven type” honden en katten (Le détenteur d’un chien ou d’un chat hypertypé) zijn verplicht deze te laten steriliseren. Dat is een van de wetsartikelen in een nieuw wetsvoorstel in Frankrijk, dat poogt om het dierenwelzijn te verbeteren. Het wetsvoorstel is ingediend door Loïc Dombreval  en mede ondertekend door 155 afgevaardigden. Dombreval is voormalig dierenarts en directielid bij Virbac, en sinds 2017 verbonden als volksvertegenwoordiger aan de partij La République En Marche van Emmanuel Macron.

Maar de wet gaat verder. “De omvang van honden- en kattenfokkerijen is beperkt tot twintig vrouwelijke fokdieren, hun productie is beperkt tot drie nesten maximaal per fokteef over een periode van twee jaar.” Deze regel moet een eind maken aan de massale broodfokbedrijven. Elk fokbedrijf wordt verplicht een dierenarts aan zich te verbinden.

Ook wordt chippen verplicht (was op dit moment nog niet zo, tatoeëren was ook toegestaan) en moet iedereen die een huisdier wil houden daartoe een bewijs van kennis kunnen overleggen, of anders dat bewijs halen.

Pups en kittens moeten tenminste 10 weken bij de moederhond (of kat) blijven voor ze naar een nieuw huis mogen. Socialisatie loopt tot week 12, stellen de mensen die het voorstel hebben ingediend.  En katten die niet tot een fokker behoren moeten gesteriliseerd worden voor de leeftijd van 6 maanden. En iedereen –echt iedereen-  die fokt met honden of katten moet zich laten registreren.  “Onder honden- en kattenfokkerij wordt verstaan ​​de activiteit van ten minste één fokdier houden inclusief het ten minste één hond of één kat tegen betaling of gratis over te dragen."  Deze dienen een  nummer of unieke registratie te hebben toegekend door het leidinggevend orgaan voor  de identificatie van honden en katten.  Die verkoop mag niet langer op algemene online verkoopsites of via dierenwinkels, maar uitsluitend op  gespecialiseerde websites. Ook verkoop van dieren op markten en braderieën wordt verboden.

Reclame met en voor honden met eigenschappen die hun gezondheid in de weg zouden kunnen staan, moeten verboden worden. Dit zou mensen tot impulsaankopen kunnen aanzetten.

Ook straffen voor mishandeling worden flink verhoogd, tot 5 jaar cel of 75.000 euro boeten als er sprake is van mishandeling of barbaars gedrag. Er komt ook een levenslang houdverbod voor die mensen.

Goed nieuws is er voor de houders van powerbreeds of hoogrisico-honden, die regels worden afgeschaft, elke hond wordt op basis van gedrag beoordeeld, niet langer op ras. “De regulering van zogenaamde "gevaarlijke" honden die momenteel van kracht, is na verloop van tijd zonder wetenschappelijke basis gebleken, niet effectief en duidelijk niet geïmplementeerd. Dankzij de instelling van preventieve en algemene gedragsanalyse willen we  de categorisering van “gevaarlijke”honden te schrappen voor zover die is gebaseerd op morfotypische en raciale criteria. Wel willen de wetsindienders alle “bijtende” hondensporten,  IPPG (IPA), pakwerk dus, gaan verbieden.

Tot slot wordt er voor een periode van zes jaar een landelijke dierenadvocaat aangesteld die de wet moet gaan controleren. Deze persoon kan niet vervolgd worden voor alles wat hij doet in het kader van de uitvoering van zijn taak, en is slechts verantwoording schuldig aan de minister.

Kortom, een wet die nu al tot veel beroering leidt in Frankrijk, ook bij de Nationale Kennelclub, de SCC. Deze stelt dat Macron eigenlijk –vlak voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk begin 2022- nog een stukje erfenis wil nalaten.

Wat betreft de “hypertypes” stelt de SCC: “Welke organisatie heeft geprobeerd deze al meer dan 15 jaar te corrigeren? De SCC. Nu komt iedereen erachter en wil het onderwerp aan pakken. Het is duidelijk nodig dat we de neiging van sommige fokkers om naar de extreme typen te gaan verminderen en omkeren. We zijn er allemaal klaar voor om het onderwerp met de bevoegde wetenschappelijke instanties te bespreken, zodat we dat wat de mens heeft gedaan ook ongedaan zou kunnen maken. We kunnen ook geleidelijk deelnemen aan fokselectieprogramma’s gericht op terugdringen van de geboortes van hypertypische dieren. We hebben programma’s opgezet met corrigerende maatregelen om, in overeenstemming met de rasstandaard, gezonde dieren te selecteren die wij Fransen graag kopen.

De SCC steunt de maatregelen tegen de illegale fok, maar niet die voor het verbod op pakwerk. “Alleen al de beoefening van deze disciplines, inclusief bijten, maakt het mogelijk dat nationale overheden kwaliteitshonden uit de Franse fokkerij te halen. Het is ondenkbaar dat het uiteindelijk voor onze overheid nodig zal zijn om in derde landen honden voor Frankrijk te kopen.”

Het wetsvoorstel stelt dat er jaarlijks 200.000 tot 400.000 honden in Frankrijk in asiels terechtkomen of erger. De SCC bestrijdt dat. “De laatste veertig jaren neemt de hondenpopulatie in asielen geleidelijk af. In de populatie van deze honden,is het deel dat een (Franse) stamboom heeft  minimaal. Het is dus niet door de Franse fokkerij aan te vallen dat we het probleem oplossen. In feite zouden we 100.000 extra honden nodig hebben om aan de vraag te voldoen. Deze honden worden momenteel echter door invoer geleverd.”  Wat betreft het verplichte kenniscertificaat stelt de SCC dat het in feite zal neerkomen op hondenbelasting.

De SCC waarschuwt ook tegen het  “Référendum d’initiative populaire pour les animaux”, een beweging/initiatief (inmiddels meer dan 440.000 keer ondertekend!) die onder meer als doel heeft om jachthonden te verbieden (oftewel tegen de in Frankrijk immens populaire jacht is). Dit initiatief is gelijk met het wetsvoorstel gelanceerd op 2 juli jl. een  initiatief van drie grote spelers in de digitale wereld : Xavier Niel (Free), Marc Simoncini (Meetic), Jacques-Antoine Granjon (privéverkoop), en wordt ondersteund door France 2 journalist Hugo Clément. 

“De Société Centrale Canine is geen jachtorganisatie maar wij vrezen dat een dergelijk verbod zou resulteren in het uitsterven van meer dan 40 van de 58 nationale Franse rassen. Wij zijn een van de grootste landen met een kynologisceh  traditie in de Federatie Cynologique Internationale, die meer dan 80 landen samenbrengt. Wij zijn het land met de grootste aantal geregistreerde rasstandaarden van FCI-lidstaten. Dit nationale erfgoed, waarmee al meer dan 600 jaar wordt gefokt en gewerkt, een integraal onderdeel van de biodiversiteit van Franse binnenlandse rassen, moet worden verdedigd.”

De SCC staat dan ook pal voor de verdediging van Franse erfgoedrassen, het in stand houden van fokactiviteiten die al meer dan een eeuw of zelfs meerdere eeuwen  in Frankrijk worden beoefend, en de versterking en ontwikkeling van de Franse fokkerij.