Your dog lies while peeing

Kleine hondjes liegen vaker over hun grootte. Dat blijkt uit een net gepubliceerd onderzoek naar de hoogte van het markeerpunt.

Puppymill-pups have a bad start from the beginning

For dog lovers actually no news, but a confirmation what every dog ​​lover already knew.