hotel

Luxe suites en voorzieningen voor je hond

Wie India zegt denkt overwegend aan een relatief arm derdewereldland, waar zowel mens als dier vooral vaak op straat slapen. Er zijn inderdaad miljoenen zwerfhonden in het Aziatische land.