taal

Als de hond kon praten...

Als goede hondenbazen begrijpen we –meestal- prima wat onze honden bedoelen, maar wie heeft niet af en toe verzucht “ik wou dat je kon praten”?   Het commando “Spreek” resulteert

Het is een teken

Ik ben misschien slechthorend, maar ik ben zeker niet doof. Met mijn nieuwe hoortoestel kan ik meer horen dan ooit tevoren.

"Wie is er dan braaf" heeft geen effect op volwassen hond

We doen het allemaal, als we onze hond, of een andere hond, aanspreken, gaan we over op een soort van baby-taal.