magnetisme

Aardmagnetisme helpt hond zijn weg te zoeken

Beschikken honden over een ingebouwd kompas?