Gedrag

Drie op de vier honden heeft last van angstgedrag

Dat blijkt uit nieuw Fins onderzoek.

Hondenneus kan warmte detecteren

Er zijn maar twee zoogdieren waarvan we nu weten dat ze het kunnen...

Zwerfhond begrijpt gebaren van mens

Ooit hebben we honden gedomesticeerd, en we zijn er, met behulp van hondenscholen en dergelijke, redelijk goed in geworden om honden opdrachten te geven.

Meer agressie bij gecastreerde teven

Het castreren van teven is nog altijd een veel gebruikte methode, niet alleen om te voorkomen dat er (ongewenste) pups komen, maar ook om “overlast” door bloedverlies en bepaald g

Honden blijken prima in staat om "te tellen"

Of je hond nu kan tellen (sommigen lijken dat best redelijk te doen) of niet, uit nieuw onderzoek blijkt dat honden wel degelijk een ruw idee hebben van hoeveelheden, zeker als he

Zijn honden zich bewust van hun lichaam?

Ons bewust zijn van onszelf, van ons eigen lichaam. Niets vreemds toch, we kennen ons lichaam, we zijn ons er dagelijks inderdaad van bewust.

Honden herkennen woorden net als wij mensen

Natuurlijk, je hond is zo goed opgevoed dat hij op je commando ”zit” direct door de achterpootjes gaat.

Leesvaardigheid daalt? Neem een hond

De leesvaardigheid onder jongeren in Nederland loopt terug.

Hoe meer wolf, hoe minder mens nodig

Onderzoek suggereert dat hondenrassen met minder kunstmatige selectiegeschiedenis zich meer wolfachtig gedragen.

Negatieve training ook op langere termijn schadelijk voor welzijn hond

Positieve training, belonen, we kennen het allemaal, maar toch zien we ook nog wel de negatieve  methodes, de afstrafmethodes.

Als de hond kon praten...

Als goede hondenbazen begrijpen we –meestal- prima wat onze honden bedoelen, maar wie heeft niet af en toe verzucht “ik wou dat je kon praten”?   Het commando “Spreek” resulteert

Genen vaker verantwoordelijk voor gedrag dan gedacht

Nature or nurture, oftewel opvoeding of genetisch? Volgens een nieuw onderzoek van James A.

Kleine hond vaak onzindelijk

Maar liefst 33% van de kleine honden, onder de negen kilo, is niet (volledig) zindelijk. Dat blijkt uit een groot onderzoek in de Verenigde Staten.

Bijna helft baasjes maakt zich zorgen over opvoeding en gezondheid van hun puppy

Een huisdier verrijkt je leven. Dat vinden bijna alle huisdiereigenaren in Nederland.

Hondenbaas even gevoelig voor hondengejammer als babygehuil

Dierenliefhebbers hebben nogal eens de neiging hun hond of kat als “kind” te zien.