• Wethouder Woerden: "wij gaan niet over dierenwelzijn"

Wethouder Woerden: "wij gaan niet over dierenwelzijn"

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Wethouder Woerden: "wij gaan niet over dierenwelzijn"

vr, 06/29/2018 - 11:11

Het is onduidelijk in hoeverre de  gemeente Woerden de vergunning, afgegeven voor een hobbyfokkerij aan kennel “De vliegende Kiep” in die plaats, snel kan intrekken. Dat bleek uit de beantwoording van vragen van “Sterk Woerden” en “Progressief Woerden” gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering .

Wethouder Arthur Bolderdijk van Dierenwelzijn maakte meermaals duidelijk in zijn beantwoording dat de gemeente niet gaat over Dierenwelzijn, maar dat dat een taak is van de NVWA.
De gemeente kan alleen handhavend optreden als iemand zich niet houdt aan de voorwaarden van de verleende vergunning, in dit geval  voor het hebben van een hobbyfokkerij, met ten hoogste 20 honden (exclusief pups tot 12 weken). Daarnaast geldt er een maximale geluidsbelasting, en ook daar kan de gemeente op handhaven.

Volgens Bolderdijk heeft de gemeente dat in het geval van “De Vliegende Kiep” ook gedaan. Een eerste controle, waarbij overtredingen werden geconstateerd, was begin 2017. Op dat moment is een dwangsom, volgens de wethouder van 5.000 euro met een maximum van 20.000 euro, opgelegd. Dat was voor het overtreden van het aantal honden. Voor overtreden van de geluidsnorm van 51 Db, “honden blaffen, dat geeft lawaai”, werden ook controles gehouden. De dwangsom daarvoor zou 2.500 euro per keer met een maximum van 10.000 euro zijn.

Uiteindelijk is er voor het overtreden van de geluidsnorm vier keer een dwangsom opgelegd, dus 10.000 euro. Voor het hebben van teveel honden werd tot nu toe pas twee keer een overtreding geconstateerd. Tussen de eerste controle in 2017 en de controle in 2018 op het aantal honden heeft de gemeente volgens Bolderdijk regelmatig gecontroleerd, maar geen misstanden (lees: teveel honden) aangetroffen. De dwangsom van 20.000 euro is daarmee nog niet verbeurd verklaard.

Kan de gemeente de vergunning intrekken?  “Ja, maar dat is moeilijk” meldt Bolderman. Bestuursdwang is eigenlijk het enige. Pas als er nog tweemaal geconstateerd is dat er teveel honden worden gehouden, en de dwangsom definitief verbeurd is, kan de gemeente wel snel iets anders doen. “En dat gaat niet lang meer duren” meent Bolderman.

Beluister het hele onderwerp op de raadsvergadering in Woerden hier:

Dat de NVWA 100 honden heeft laten zitten valt buiten de jurisdictie van de gemeente, dat is een besluit van de NVWA. Volgens de wethouder hebben die geconstateerd dat er voldoende ruimte is op het terrein om 100 honden te huisvesten. Op vragen naar bedrijfsmatige activiteiten meent Bolderman dat de politie en de belastingdienst dat moeten nagaan, maar lopende het onderzoek kan hij daar verder ook niets over zeggen. Wel zou de gemeente, al geldt er geen meldingsplicht, hun bevindingen tijdens de eerdere controles gedeeld hebben met de NVWA.

Overigens is er enige tijd geleden al overleg tussen de gemeente en de uitbaters van de fokkerij geweest over een andere, grotere locatie in Woerden. Echter, zo zegt een woordvoerder van de gemeente, die besprekingen zijn door de dames van Z. gestaakt.

Woerden, dat in 2016 een nota Dierenwelzijn aannam, maar waarin verder geen expliciete maatregelen bij dit soort omstandigheden staan, wil wel “meedenken om het probleem uit de wereld te  helpen”.  Voorlopig wordt er extra gehandhaafd op de nakoming van het bestemmingsplan, oftewel maximaal 20 honden. Vandaag, 29 juni om 12.00 uur, moest “De Vliegende Kiep” voldoen aan de huisvestingseisen van de NVWA (let wel, dat gaat dus niet over het aantal honden op het terrein, maar over de vraag of er adequate huisvesting is). Hoe snel de gemeente weer handhavers stuurt is onbekend.

Woerden heeft wel eerder handelend opgetreden bij hondenoverlast, als dat niet in het bestemmingsplan paste, zo moest 2 jaar geleden de hondenopvang "Happy roedel" op korte termijn vertrekken nadat iemand had geklaagd over blafoverlast.

Zowel de NVWA als de gemeente laten weten dat er vandaag -tot nu toe (14:30 uur) geen controles zijn uitgevoerd.

Wordt vervolgd.

 

bron

Nota dierenwelzijn Woerden