• Slecht nieuws: poep eten lijkt natuurlijk gedrag voor honden

Slecht nieuws: poep eten lijkt natuurlijk gedrag voor honden

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Slecht nieuws: poep eten lijkt natuurlijk gedrag voor honden

ma, 02/19/2018 - 12:35

Het is een van de meest voorkomende gedragsproblemen bij honden: coprofagie ofwel het eten van poep. Honden staan bekend om hun onhygiënische gewoonte om de ontlasting van andere honden op te eten. Lang niet alle honden doen dit, maar als ze het wel doen bestempeld de eigenaar dit vrijwel altijd als probleemgedrag. Recent onderzoek wijst echter uit dat coprofagie wel eens heel natuurlijk hondengedrag kan zijn.

Het onderzoek genaamd “The paradox of canine conspecific coprophagy” duikt dieper in het hoe en waarom van coprofagie onder honden. Het conspecific staat in dit geval voor dezelfde soort, het gaat dus over honden die ontlasting van andere honden opeten. De onderzoekers gingen op zoek naar de achtergronden van de honden die dit gedrag vertonen om erachter te komen waar de oorzaak ligt. Hiervoor hadden ze twee theorieën. De eerste theorie benoemt een aantal redenen die vaak worden aangewezen als oorzaak voor coprofagie bij honden. Denk hierbij aan het missen van voedingsstoffen, een gedragsprobleem of een slechte zindelijkheid. Dit zijn de redenen die vaak worden aangevoerd en waar trainingen en hulpmiddelen om dit probleem te verhelpen vaak op zijn gebaseerd. Als er verschillen gevonden kunnen worden in het dieet, het gedrag of de opvoeding van de honden, zou dit betekenen dat de huidige behandelmethodes toereikend zijn om coprofagie te verhelpen.

De tweede theorie was echter één die niet zo vaak wordt gedeeld. Hierbij gaat men er vanuit dat coprofagie een natuurlijke gedraging is dat een belangrijk nut dient bij wild honden en wolven. Ze stellen dat het opruimen van verse uitwerpselen wordt gedaan om te voorkomen dat de in de ontlasting aanwezige parasieten de roedel kan besmetten. Hoewel het om deze reden ook ingebakken is om het eigen nest niet te bevuilen, kan dit toch gebeuren met jonge of juist zeer oude dieren. Ook zieke roedelleden kunnen ongewild het nest bevuilen en zo ziektekiemen overdagen. Het was al bekend dat verse uitwerpselen van minder dan twee dagen oud meer schadelijke parasieten bevat. Dat zou betekenen dat honden vooral deze verse uitwerpselen willen nuttigen om zo het risico op besmetting te verkleinen.

Via twee verschillende enquêtes werd informatie verzameld van in totaal zo’n 3000 honden. De eerste enquête bevatte zowel honden die coprofagie vertonen (tenminste 6 keer poep gegeten) als honden die dit niet doen. De tweede enquête bevatte alleen informatie over honden die uitwerpselen eten. In beide enquêtes werden teven die een nest grootbrengen niet meegerekend omdat het in die situatie gebruikelijk is dat ze de uitwerpselen van hun pups opruimen, ook als ze dit gedrag bij andere honden niet vertonen. In de enquêtes werd gevraagd naar het geslacht, de leeftijd en het ras van de hond, maar er werd ook dieper ingegaan op voeding, het verdere gedrag van de hond,  hoe hij is grootgebracht en of hij het huis deelt met andere honden.


 


Het onderzoek genaamd “The paradox of canine conspecific coprophagy” duikt dieper in het hoe en waarom van coprofagie onder honden. Het conspecific staat in dit geval voor dezelfde soort, het gaat dus over honden die ontlasting van andere honden opeten. De onderzoekers gingen op zoek naar de achtergronden van de honden die dit gedrag vertonen om erachter te komen waar de oorzaak ligt. Hiervoor hadden ze twee theorieën. De eerste theorie benoemt een aantal redenen die vaak worden aangewezen als oorzaak voor coprofagie bij honden. Denk hierbij aan het missen van voedingsstoffen, een gedragsprobleem of een slechte zindelijkheid. Dit zijn de redenen die vaak worden aangevoerd en waar trainingen en hulpmiddelen om dit probleem te verhelpen vaak op zijn gebaseerd. Als er verschillen gevonden kunnen worden in het dieet, het gedrag of de opvoeding van de honden, zou dit betekenen dat de huidige behandelmethodes toereikend zijn om coprofagie te verhelpen.

De tweede theorie was echter één die niet zo vaak wordt gedeeld. Hierbij gaat men er vanuit dat coprofagie een natuurlijke gedraging is dat een belangrijk nut dient bij wild honden en wolven. Ze stellen dat het opruimen van verse uitwerpselen wordt gedaan om te voorkomen dat de in de ontlasting aanwezige parasieten de roedel kan besmetten. Hoewel het om deze reden ook ingebakken is om het eigen nest niet te bevuilen, kan dit toch gebeuren met jonge of juist zeer oude dieren. Ook zieke roedelleden kunnen ongewild het nest bevuilen en zo ziektekiemen overdagen. Het was al bekend dat verse uitwerpselen van minder dan twee dagen oud meer schadelijke parasieten bevat. Dat zou betekenen dat honden vooral deze verse uitwerpselen willen nuttigen om zo het risico op besmetting te verkleinen.

Via twee verschillende enquêtes werd informatie verzameld van in totaal zo’n 3000 honden. De eerste enquête bevatte zowel honden die coprofagie vertonen (tenminste 6 keer poep gegeten) als honden die dit niet doen. De tweede enquête bevatte alleen informatie over honden die uitwerpselen eten. In beide enquêtes werden teven die een nest grootbrengen niet meegerekend omdat het in die situatie gebruikelijk is dat ze de uitwerpselen van hun pups opruimen, ook als ze dit gedrag bij andere honden niet vertonen. In de enquêtes werd gevraagd naar het geslacht, de leeftijd en het ras van de hond, maar er werd ook dieper ingegaan op voeding, het verdere gedrag van de hond,  hoe hij is grootgebracht en of hij het huis deelt met andere honden.

bron

The paradox of canine conspecific coprophagy