• Rechtszaak tegen Noorse kennelclub mag doorgaan
  • Rechtszaak tegen Noorse kennelclub mag doorgaan

Rechtszaak tegen Noorse kennelclub mag doorgaan

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Rechtszaak tegen Noorse kennelclub mag doorgaan

di, 03/30/2021 - 10:42

De rechtbank van Oslo heeft de dagvaarding van een rechtszaak tegen de Noorse kennelclub en een aantal Noorse fokkers gegrond verklaard.

De Noorse Kennel Club (NKK) en twee rasverenigingen hebben getracht de dagvaarding van de Noorse Dierenbescherming ongegrond te laten verklaren. Maar de rechtbank van Oslo besliste anders. Die is van mening dat de Noorse dierenbescherming "een reële en actuele behoefte heeft om de kwestie van de legaliteit van het voortzetten van de fokkerij met de twee hondenrassen voor de rechtbank te verduidelijken".

De Noorse dierenbescherming is begrijpelijk erg blij met het resultaat. Nu deze zaak aan de orde kan worden gesteld kan, zodra deze beslissing formeel is vastgelegd, worden doorgegaan met de rechtsgang en kan de rechtbank in het najaar besluiten of het fokken van de hondenrassen Engelse Bulldog en Cavalier King Charles Spaniel illegaal dient te zijn of niet.

In de rechtszaak die zal dienen tegen de NKK, de rasverenigingen van de Cavalier King Charles spaniel en de Engelse bulldog en zes fokkers, stelt de Noorse dierenbescherming dat het fokken met deze rassen in strijd is met de regels van de Noorse wet op de dierenbescherming. De eis is onder meer dat het fokken van deze rassen illegaal wordt verklaard.

Beide rassen zijn weliswaar niet heel groot maar wel geliefd bij de Noorse rashondenliefhebber. Er werden afgelopen jaar 472 Cavaliers geregistreerd en 127 Engelse bulldoggen. De stijging door corona is ook in Noorwegen merkbaar: met een totaal van 29.260 raszuivere pups was de stijging ten opzichte van 2019 2.507 pups, bijna 10%.

De motivatie van de afwijzing van de dagvaarding was dat de dierenbescherming geen partij is in deze. Verder stelden rasverenigingen en NKK dat noch de NKK, noch de rasverenigingen de rassen in kwestie fokken en dat de wet daarom niet op hun activiteiten van toepassing kan zijn.

e beklaagden hebben echter de hele dagvaarding afgewezen en menen dat Dyrebeskyttelsen geen partijbelang heeft om hen aan te klagen. Ze zijn ook van mening dat noch de Noorse Kennel Club, noch de rasverenigingen de relevante hondenrassen fokken en dat ze daarom niet worden beïnvloed door de wet. Advocaat Geir Lippestad stelt dat de NKK geen fokkerijorganisatie is, maar een belangenorganisatie voor het houden van honden. Verder stelt hij dat de dierenbescherming de staat als wetgever moet aanklagen en wijst hij erop dat de vraag eigenlijk gaat over politieke, ethische of professionele kwesties.

De NKK en overige aangeklaagden partijen zullen de komende dagen overleggen of men in beroep gaat tegen de toewijzing van de dagvaarding.

De Noorse dierenbescherming is van mening dat de rassen Cavalier King Charles spaniel en Engelse buldog de rassen zijn met de hoogste kans op slechte maar opzettelijke fokkerijen die gegarandeerd leiden tot ziekte en pijn voor de honden, waarbij de selectie zich alleen richt op het uiterlijk, met alle kwalijke gevolgen van dien. De Noorse dierenbescherming is dan ook van mening dat fokkers van deze rassen zich per definitie schuldig maken aan overtreding van de wet op bescherming van dieren..

In hun reactie aan de rechtbank geven de beklaagden ook toe dat de twee rassen "gezondheidsuitdagingen" hebben en dat ze niet kunnen uitsluiten dat sommige fokkers inderdaad in strijd met de wet op bescherming van dieren handelen

Naast de drie organisaties zijn er zes fokkers geselecteerd vanwege hun (voormalige) sleutelposities in de rasverenigingen en ook een fokkerij van omvang hadden.

Wordt vervolgd.