• Komt er dan toch een einde aan hondenbelasting?

Komt er dan toch een einde aan hondenbelasting?

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Komt er dan toch een einde aan hondenbelasting?

ma, 11/18/2019 - 15:09

Gaan we het meemaken, komt er definitief een einde aan de door velen als onterecht geziene hondenbelasting?  Het antwoord van de minister op kamervragen van 50PLUS is weliswaar nog erg “ruim”, maar het lijkt enigszins die kant op te gaan.

Henk Krol van 50+ vroeg de minister of hij bereid was, alsnog, om artikel 226 van Gemeentewet, waarin een gemeente de mogelijkheid wordt geboden om hondenbelasting te heffen, te schrappen?

Ooit was de hondenbelasting, ruim 140 jaar geleden,  een van rijkswege verplichte belasting opgelegd aan de gemeente om uit te voeren. Vooral om “overlast” te beperken, en die overlast bestond in die tijd vooral uit hondsdolle honden, dus honden met rabiës. Daarnaast was de hond destijds als trekdier gewoon onderdeel van de bedrijfsinventaris. Nu de hond niet langer als trekdier wordt ingezet -bedrijfsmatig- en hondsdolheid al jaren niet meer voorkomt ljkt de belasting overbodig.

In 2015 concludeerde de Raad voor de financiële verhoudingen al dat de hondenbelasting als maatregel om overlast te beperken, nu van hondenpoep etc, eigenlijk een veel te magere opbrengst kent. In heel Nederland, in de gemeentes waar hondenbelasting nog wordt geheven, brengt de belasting “maar” 62 miljoen euro op (status 2016). Bovendien is het typisch zo’n belastingmaatregel die mensen vooral irriteert. Dus, zegt de Raad voor de financiële verhoudingen, “schaf maar af”.  In overheidsterminologie klinkt het als " De Rfv komt tot dit advies omdat het regulerende karakter van de hondenbelasting vanwege de ervaren overlast te beperkt is en vooral van symbolische betekenis. Voor een effectieve regulering is het huidige tarief te laag. Daarbij zijn de perceptiekosten relatief hoog.”

Een jaar later wordt dit advies nogmaals herhaald, nu door de minister zelf in een brief aan de Tweede Kamer. Ook roepen belastingen zonder overtuigend actueel bestaansrecht zoals de hondenbelasting, forensenbelasting, de baatbelasting en de reclamebelasting veel ergernis op bij burgers, terwijl de netto financiële opbrengst uit deze belastingen beperkt is.”

Alleen, dat was 2016. En sindsdien heeft een aantal gemeenten weliswaar de hondenbelasting afgeschaft, maar in een kleine 200 gemeentes wordt deze nog wel steeds geheven. Gaat daar dan toch een eind aan komen? 

Begin 2020 komt de ambtelijke werkgroep met een herziening van eerder gemaakte plannen voor het gemeentelijke belastinggebied. Een herziening van plannen die dus nooit zijn uitgevoerd.  “Het eindrapport van deze werkgroep vormt input voor het onderdeel Belastingmix van het ambtelijke Bouwstenentraject van de staatssecretaris van Financiën om in een volgende kabinetsperiode te komen tot een beter en eenvoudiger belastingstelsel.”  Oftewel, het eindrapport dat begin volgend jaar komt moet dan in een volgende kabinetsperiode worden goedgekeurd. Als dit kabinet de rit uitzit zijn die verkiezingen in 2021.  Kijken we naar de gemiddelde snelheid van dit dossier, kunnen we er dus eigenlijk wel van uitgaan dat tenzij uw gemeenteraad anders besluit, de hondenbelasting voor 2023 niet is afgeschaft…

Nu veel gemeentelijke begrotingen weer goedgekeurd zijn, zien we dat de hondenbelasting in sommige gemeentes weliswaar “onder druk staat” (o.a. Gilze-rijen, Hoorn, ), maar andere gemeentes zien weer volop kans de belasting te verhogen (Someren). Medemblik wil de belasting in drie jaar afbouwen maar verhoogt deze nog wel in 2020, Uitgeest doet het per direct. In Heusden wil men binnenkort (maar niet komend jaar) de belasting verlagen tot het niveau dat het echt wordt gebruikt om overlast tegen te gaan. Nederlands duurste gemeente, Groningen, houdt vast aan de taks. In Delfzijl denkt de gemeenteraad nog even na, voor- en tegenstanders hadden evenveel stemmen. In Teylingen en Meppel werd nagedacht over het invoeren van hondenbelasting, maar in beide gemeentes haalde het voorstel het niet. In Oisterwijk moeten hondenbazen komend jaar nog betalen, vanaf 2021 niet meer. Leusden wilde van de hondenbelasting af, maar heeft de daadwerkelijke afschaffing maar opgeschort, gewoon blijven betalen daar dus.

Begin 2020 wordt helemaal duidelijk hoeveel gemeentes de belasting nog (of weer) heffen…  we houden het in de gaten..