• Hondenpoep steeds minder vaak bestraft

Hondenpoep steeds minder vaak bestraft

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Hondenpoep steeds minder vaak bestraft

di, 09/26/2017 - 12:52

In Zuid-Holland zijn het afgelopen jaar, 2016, de meeste boetes uitgedeeld voor het niet opruimen van hondenpoep volgens het CJIB. In totaal schreven vooral Bijzondere Opsporings Ambtenaren, BOA´s, voor ruim 65.000 euro aan boetes uit. Totaal in Nederland werd er voor 167.000 euro beboet. Met een prijs van 140 euro per boete komt dat neer op ongeveer 1200 overtredingen. Het geïncasseerde bedrag is lager dan in de voorgaande jaren. Er werden vorig jaar bijna tweehonderd boetes minder uitgedeeld dan in 2015, toen meer dan 1.400 hondeneigenaren op de bon gingen. In 2014 was het aantal boetes met 1.896 (en een totale waarde van bijna 258.000 euro) het hoogst. 

In veel gemeentes is het via de APV verplicht de uitwerpselen van je hond op te ruimen, en kunnen BOA´s boetes uitdelen, 140 euro voor een volwassene, 70 euro als een minderjarige de hond uitlaat.

Alhoewel vrijwel elke gemeente deze regel in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, heeft staan, wordt er dus bijzonder weinig op gehandhaafd. En dat is opvallend, omdat hondenpoep als ergernis nummer 2 gezien wordt door de Nederlander. Alleen verkeersovertredingen zijn nog irritanter `huftergedrag`.

Dat `baasjes` zich nu massaal aan de opruimplicht zouden houden lijkt vreemd, gelet op zowel de ervaren ergernis als de hoeveelheid hondenpoep op straat. Zo werden in 2016 in Amsterdam maar 16 boetes uitgeschreven,  in Rotterdam 80, Den Haag was bij de grote steden koploper met 212 boetes, Utrecht deelde 15 keer een bon uit, Almere helemaal niets, Groningen gaf 14 keer een prent, Tilburg 30 keer en in Eindhoven moesten 6 baasjes in de buidel tasten, om de grootste steden van Nederland even te bekijken.

In de landelijke wetgeving is geen specifieke regelgeving opgenomen over hondenpoep. De gemeente (i.c. de gemeenteraad) kan op grond van artikel 147 van de Gemeentewet plaatselijke regels maken aangaande hondenpoep in de vorm van een gemeentelijke verordening als onderdeel van de 'Algemene plaatselijke verordening' (APV). Met de Wet Bestuurlijke Boete Overlast in de openbare ruimte (BBOOR), neergelegd in de artikel 154 van de Gemeentewet, heeft een gemeente een zelfstandige bevoegdheid om op te kunnen treden tegen veel voorkomende en overlastveroorzakende, lichte overtredingen, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de afvalstoffenverordening (Asv).

Hondenpoep is milieutechnisch erg schadelijk, maar ook kunnen ziektekiemen en andere stoffen in hondenpoep gevaar opleveren voor de mens, en ook voor andere honden.

bron

 

CJIB