Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Hoopers krijgt commissie die sport nu nationaal vertegenwoordigt

jeu, 12/15/2016 - 22:10

Hoopers is een leuke, nieuwe en volwaardige opzichzelfstaande hondensport. Deze sport is geschikt voor elke hond. Hoopers is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen. De aangepaste hindernissen in Hoopers zorgen voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als handler. Per heden is ook de commissie Hoopers opgericht.

De Commissie Hoopers vertegenwoordigt de sport Hoopers in zijn algemeenheid en alle partijen die erbij betrokken zijn. (sport)verenigingen, keurmeesters, particuliere hondenscholen, wedstrijdorganisatoren, keurmeesters, Raad van Beheer en de deelnemers aan de wedstrijden. Er worden samen besluiten gemaakt over de reglementen, wedstrijden, promotionele activiteiten en de commissie draagt deze zorg voor een juiste communicatie tussen alle partijen. Alle communicatie verloopt via de facebookpagina. Vragen en opmerkingen kunnen ook via een persoonlijk bericht worden gestuurd.

Per 15 december 2016 is het bestaan van de commissie Hoopers officieel. De leden van deze commissie maken zich sterk om van Hoopers een mooie en vriendelijke hondensport te maken. Het jaar 2017 geldt als overgangsjaar, waarin de wedstrijden door Nadac Hoopers Nederland zullen worden georganiseerd, er enkele aanpassingen worden gedaan in de wedstrijdreglementen om het voor iedereen zo helder mogelijk te houden en de deelnemers aan de wedstrijden de gelegenheid te geven om mee te groeien naar de nieuwe reglementen en voorwaarden.

Per 1 januari 2018 zijn de nieuwe wedstrijdreglementen van kracht voor de keurmeesters, de organisatoren van wedstrijden en de deelnemers aan de wedstrijden. Gedurende het jaar 2017 zal de commissie Hoopers via de facebookpagina “Commissie Hoopers” nieuwe aanpassingen in etappes communiceren, zodat er geen excessieve verrassingen zijn bij de start van het wedstrijdseizoen in 2018.

De commissie let bij de nieuwe reglementen en voorwaarden vooral op het welzijn van honden en mensen en zorgt ervoor dat het voor iedereen een leuke hondensport is en blijft. Waarbij het vooral van belang is dat zoveel mogelijk honden en mensen met plezier kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Hiervoor is de commissie gelieerd aan de Raad van Beheer om ook van deze hondensport een officiële hondensport te maken.

Commissieleden en taken

  • Liesbeth Hogendoorn – Public Relations en Financiën.
  • Corrie Jansen – Opleiden keurmeesters, Planningen wedstrijden en Contactpersoon voor de organiserende partijen van wedstrijden.
  • Mandy van Laar – Demoteam, Public Relations en Financiën.
  • Hanneke Oskam – Reglementen, Klassementen en Klachtencommissie deelnemers.

Voor meer algemene informatie over de sport hoopers zie deze link