• Castratie geeft groter risico op overgewicht
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Castratie geeft groter risico op overgewicht

sam, 10/12/2019 - 18:43

Castratie verhoogt het risico op overgewicht bij vooral reuen. Ook neemt hun conditie (Body Condition Score) flink af. Bij teven heeft castratie geen effect op het al dan niet obese worden. Daar spelen andere factoren een rol. Dat blijkt uit een onderzoek van C.R.Bjørnvad in Denemarken.

In totaal deden 268 honden mee, ruim 20% daarvan had fors overgewicht. De gemiddelde BCS was 5,46 De BCS is een subjectieve beoordeling die wordt gebruikt om het gewichtsniveau van een dier te standaardiseren. Dit helpt bij het formuleren van een dieet- en trainingsplan dat het beste past bij het lichaam, activiteitenniveau en levensstijl van het dier. BCS-schalen hebben een bereik van 1-5 of 1-9. De grotere schaal zorgt voor een betere beoordeling van het gewicht van de hond. Met behulp van deze schaal worden huisdieren beoordeeld met een ideaal lichaamsgewicht.

Uit de studie bleek dat castratie zowel de kans op zwaarlijvigheid (bij reuen) als een slechte BCS (bij reuen en teven) deed toenemen. Ook bleken oudere honden, alleen teven, vaker zwaarlijvig te zijn. Opvallend, als de eigenaar zelf fors van postuur is, is de kans dat de hond dat ook is groter.

Een andere risicofactor voor zwaarlijvigheid en een hoge BCS bleek het slechts een keer per dag voeren van de hond. En –niet verwonderlijk- het geven van allerlei “treats” tijdens gewone rustperiodes (dus niet tijdens training), al bleek dat vooral het geval bij eigenaren die zelf te fors waren. Zelfs langere wandelingen door dikkere eigenaren bleek een verband =te hebben met dikke honden. Honden die buiten los van de lijn konden lopen en lekker rennen, verminderde de kans op overgewicht. Het maakt overigens niet uit –volgens het onderzoek-  of de eigenaar erg gehecht is aan de hond of niet.

Zoals gezegd, maar meer in detail, gecastreerde reuen hadden een veel hoger risico zwaar te zijn in vergelijking met intacte reuen (p <0,05), terwijl er geen significante verschillen waren tussen intacte en gecastreerde teven. Bij het overwegen van de interactie tussen geslacht en leeftijd hadden jonge en middelbare teven en mannen een vergelijkbare neiging om zwaar / zwaarlijvig te zijn (17-22%). De frequentie van zwaar / overgewicht nam dramatisch toe bij oudere teven, terwijl de tegenovergestelde trend zich voordeed bij oudere reuen, waar de neiging om zwaar / zwaarlijvig te zijn afnam. Het verschil tussen oudere teven en oudere reuen was statistisch (p <0,05).

Bij het bekijken van de activiteit en voedingspraktijken van de hond bleek de voedingsfrequentie een aanzienlijk risico met zich mee te brengen voor zwaarlijvigheid (BCS> 7) bij een maaltijd per dag, terwijl 2 maaltijden per dag resulteerden in een lager risico. Bovendien, als de eigenaren hun honden traktaties gaven tijdens ontspanning, verhoogde dit de kans om zwaar te zijn (BCS> 7).

De onderzoekers concluderen dat de belangrijkste bevinding van de studie het sterke effect van castratie op BCS en het risico zwaar / zwaarlijvig (BCS ≥ 7) te zijn voorkomt bij reuen, en het ontbreken van een dergelijk effect bij teven. Het risico op obesitas moet –aldus het onderzoek- als een groot nadeel worden beschouwd bij het overwegen van castratie. De bevinding van lage testosteronspiegels correleert met een toename van BCS en het risico op het ontwikkelen van obesitas bij een testosterontekort, waarvan bij mensen  is aangetoond dat het resulteert  in een lagere energiebehoefte (Mauras et al., 1998).

Eerder onderzoek liet zien dat zwaarlijvige eigenaren vaak een grotere band hadden met hun hond als “reguliere” eigenaren.  Zo laten zwaarlijvige eigenaren de hond vaker in hun bed slapen, eten ze vaker samen en praten ze meer tegen de hond. In dit onderzoek werd die nauwere band echter niet teruggevonden.

Honden met een BCS boven de 6 krijgen eerder gezondheidsproblemen, en leven gemiddeld korter.

Castratie geeft groter risico op overgewicht

dossier