• Poedels: ook stamboomloze honden gaan we registreren
Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Poedels: ook stamboomloze honden gaan we registreren

Fri, 04/12/2019 - 19:48

Op 10 maart had de Nederlandse Poedelclub haar jaarlijkse ledenvergadering.
En daar werd een bijzondere nieuwe regel aangenomen.

Normaal gesproken is het zo dat een rasvereniging de belangen behartigt van de rashonden van een bepaald ras. Dat geldt zeker ook voor de NPC, sterker, dat gebeurt daar al sinds 1928.
Maar met de nieuwe wetgeving in gedachten loopt deze rasvereniging ver voorop wat de registratie van dieren betreft.

Op de vergadering lag namelijk een voorstel ter goedkeuring om niet alleen poedels met stamboom te registreren in de database van de vereniging, maar ook de poedels die wel uit (groot)ouders met papieren geboren werden maar zelf om welke reden dan ook geen stamboom als identificatie hebben. Een voorstel dat unaniem werd aangenomen. De reden hiervoor is simpel, aldus het bestuur:
"Binnen afzienbare tijd zal Nederland de mogelijkheid kennen honden aan te laten keuren, zodat ze op die wijze in het stamboek terecht komen. De wetgever wil dat, Fairfok heeft het als een van de doelen, en de Raad van Beheer heeft aangegeven dat dit zeer binnenkort mogelijk zal zijn.
Dat is fijn, want er zijn poedels gefokt met niet-erkende kleuren die om die reden geen stamboom hebben. Er zijn poedels die uit landen komen waar de kleuren anders benoemd worden, zodat ze in Nederland geen stamboom kunnen krijgen. Er zijn poedels die uit combinaties van verschillende formaten komen, en ook dat is nog niet toegestaan. Al die honden komen uit lijnen die we graag willen gebruiken, maar waar we nog niet bij kunnen omdat de nakomelingen geen stamboom hebben.
Als de stamboeken straks open gaan zal een deel van deze honden via de aankeuring in het stamboek terecht komen."

Helder, maar waarom worden die honden dan nu al geregistreerd? Dat blijkt vooral te gaan om een registratie in de eigen database. En de honden kunnen - onder voorwaarden - ook op de website van de rasvereniging vermeld worden. Wat is de reden van die beslissing?

De Nederlandse Poedelclub heeft besloten niet te wachten op de mogelijkheden van aankeuring: "Mensen fokken met deze honden. Of wij dat nu willen of niet.
Wie dat wil kan de nakomelingen via de NPC op de website plaatsen en zo kunnen we meehelpen er belangstellenden voor te vinden. Als rasvereniging willen we mensen aan ons binden. We doen dit allemaal samen, en niet ieder voor zich", aldus de voorzitter.

En om die reden kwam deze regel dus. Met voorwaarden.
Die voorwaarden zijn heel helder. Op de website mogen worden vermeld:

  • poedelpups met een FCI-stamboom die aan de gezondheidseisen van het VFR voldoen
  • poedelpups zonder FCI-stamboom, waarvan de afstamming middels een DNA-test bewezen wordt en die aan de gezondheidseisen van het VFR voldoen

Indien beide ouderdieren niet over een FCI-stamboom, een AKC-stamboom of een KC-stamboom beschikken is voor vermelding op de website van de NPC als "raszuiver" een raszuiverheidstest nodig van beide ouderdieren, gedaan door Embark of een vergelijkbaar laboratorium.

Met die test kan worden vastgesteld of de pup een kind is van de ouders die de fokker opgeeft, en zo kan (deels) de stamboom en daarmee de voorouders van de pup worden vastgesteld.
Al die gegevens komen straks in de database van de NPC, zodat er nu al gezondheidsinformatie kan worden verzameld. En daar heeft het ras dan dus weer voordeel van want die database (die bijna beschikbaar is) is uiteraard voor de fokkers in te zien.


 


De NPC is overigens met nog meer zaken bezig: er ligt een aanvraag voor het mogelijk maken van variëteitskruisingen bij de Raad van Beheer.
De Poedels worden nu per formaat apart gefokt en zijn bovendien verdeeld in twee kleurgroepen, die ook los van elkaar worden gefokt.
Regels die stammen uit een tijd dat er veel minder kennis was dan nu. Tijd dus, vonden de leden, om dit te veranderen.
Als het genoemde voorstel is goedgekeurd zullen de diverse formaten met elkaar gecombineerd mogen worden (wel telkens aangrenzende formaten) en zullen ook kleuren gecombineerd mogen worden.
Er wordt dus hard gewerkt aan een gezonde toekomst voor de poedel. Goede initiatieven die zeker navolging verdienen!