• Plannen voor open stamboeken bij de Mopshond
Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Plannen voor open stamboeken bij de Mopshond

Wed, 09/19/2018 - 19:17

Bij de Mopshonden is de kogel door de kerk: op 14 september was er een Algemene Ledenvergadering bij Commedia, de rasvereniging van de mopshonden. Daar werd met grote meerderheid besloten een verzoek tot openen van de stamboeken in te dienen bij de Raad van Beheer.

Verder zal het Plan van Aanpak worden uitgewerkt voor het aankeuren van “look-alikes”, maar ook voor een aantal outcross-combinaties. Het bestuur had voorafgaand aan deze vergadering de KNO-specialist Gert ter Haar en advocate I. Boissevain uitgenodigd, die beiden dieper ingingen op de problematiek rondom de gezondheid van het brachycefale ras dat de Mopshond is.
Om het draagvlak verder te vergroten zal er een fokcommissie worden ingesteld die samen met een aantal deskundigen de methodiek en de randvoorwaarden zal gaan beschrijven. Hierover zal dan op de volgende AV opnieuw worden gestemd.

Mopshondenvereniging Commedia werkt al een aantal jaren aan meer begrip omtrent het thema gezondheid en genetische diversiteit. Het bestuur streeft al lang naar meer begrip hiervoor en doet er alles aan om kennis zoveel mogelijk te vergaren én te verspreiden. Zo werd er door het bestuur zelf handmatig gegevens verzameld uit de stamboeken in de archieven van de Raad van Beheer, om het beeld van dit ras vanaf het allereerste moment compleet te krijgen. 

Ook voor het verbreden van de genetische diversiteit werd veel onderzoek gedaan en werden er informatieavonden gegeven, want dat het de verkeerde kant op dreigde te gaan was voor de bestuurders duidelijk. Die kennis en wetenschap probeert de vereniging al jaren naar haar leden over te dragen. En nu is er dan eindelijk genoeg draagvlak.

Toch blijkt er ook in dit ras nog de nodige tegenstand. Dat leidde tot vertrek van een van de bestuursleden. Marco Kraaijenveld heeft zowel zijn functie als zijn lidmaatschap teruggegeven. Het voortdurende gebrek aan vertrouwen dat hij voelt en de in zijn ogen té afwachtende houding zijn hem teveel geworden.
Ook de voorzitter heeft het de afgelopen dagen moeten ontgelden. Vanuit de leden werd er door een kleine minderheid negatief gereageerd op de voorgenomen plannen en dit ging helaas gepaard met wat minder beleefde uitingen.

Er werd ook getwijfeld aan de juistheid van de lezing die KNO-arts Ter Haar had gegeven, iets waarmee indirect ook de Raad van Beheer werd aangevallen aangezien de komst van Ter Haar door de Raad werd gefaciliteerd.
Het bestuur van Commedia heeft daarom binnenkort overleg met de Raad om zich over deze kwestie te beraden.

Er zijn buiten deze reacties ook veel positieve reacties gekomen, onder andere van het ministerie van LNV, vanuit moederland Engeland en uiteraard ook vanuit de Raad van Beheer. Voorlopig gaat de vereniging aan het werk met de opdracht van de leden: het uitwerken van het Plan van Aanpak, zodat er stappen kunnen worden genomen voor verbetering van het ras.

Wij houden u op de hoogte.


 

dossier