airwheel | Dogzine

airwheel

Het gebruik van hulpmiddelen ten behoeve van voortbewegen is voortaan toegestaan in de showring, maar ook tijdens andere wedstrijden met honden georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer.

In het najaar van 2016 vaardigde de Raad van Beheer een maatregel uit die nogal wat stof deed opwaaien:

Update: Na alle commotie is op de website van de Raad nu een aanpassing gedaan. Binnen showringen zijn gemotoriseerde hulpmiddelen verboden. Gewone rolstoelen en krukken blijven dus mogelijk.