schorsing | Dogzine

schorsing

in 2016 kwam aan het licht dat er waarschijnlijk op vrij grote schaal sprake was van stamboomvervalsing bij de Mechelse herder.

Het onderzoek naar vermeende stamboomfraude met Mechelse Herders is afgerond. Er is geen enkel bewijs van fraude gevonden, aldus een van de eigenaren.