inteeltdepressie | Dogzine

inteeltdepressie

Naarmate er meer inteelt is, neemt de nestgrootte af bij Golden Retrievers. Gemiddeld is het zo dat met een 10% toename van de inteelt een nest één pup kleiner wordt.

Eeuwenlang was de Lundehund een bekende verschijning in Noorwegen, met name in het noordelijke deel en op de eilanden daar.