kmsh | Dogzine

kmsh

in 2016 kwam aan het licht dat er waarschijnlijk op vrij grote schaal sprake was van stamboomvervalsing bij de Mechelse herder.

De Belgische Kennelclub Sint Hubertus is een onderzoek gestart naar mogelijke vervalsingen van stambomen bij Mechelse herders.  De KMSH heeft een melding ontvangen dat er mogelijk gefraudeerd is me