gedrag | Dogzine

gedrag

Het Do-as-I-do van Claudia Fugazza is al wel bekend onder de hondenkenners.

Over de gevolgen die castratie van een hond heeft op de gezondheid wordt al steeds meer bekend, maar de gedragsveranderingen zijn nog een onderbelicht onderwerp.

Iets wat we natuurlijk allemaal al lang weten, honden hebben zo hun eigen stemmingen en persoonlijkheidstrekjes. Net zoals wij mensen.

De Border Collie is sportief, de Golden Retriever zachtaardig en vriendelijk en de Terrier eigenwijs. We kennen allemaal het karakter dat past in het plaatje van bepaalde hondenrassen.

Het kopiëren van onzinnig gedrag was lange tijd voorbehouden aan mensen. Met “onzinnig” gedrag wordt dan bedoeld gedrag wat niet logischerwijs tot resultaat leidt.

Er zijn al veel onderzoeken geweest naar de effecten van castratie op de gezondheid van een hond.

Niet alleen herkennen kinderen hondentaal slecht, waardoor ze vaak niet het verschil tussen een vrolijke en een kwade, verontruste hond zien, zelfs als ze de emot

Een hond heeft een staart, althans de meeste honden hebben een staart. Er bestaan ook honden met een halve staart en honden zonder staart, die worden zo geboren.

Honden met ongewenst gedrag, zoals agressie, weglopen, vechten, overenthousiast  of veel blaffen, sterven vaak  op een jongere leeftijd. Dat blijkt uit nieuw Engels onderzoek.

Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de gedragingen van honden en wolven. Want dat honden van wolven afstammen weten we, maar in hoeverre zijn de gedragingen nog vergelijkbaar?