VEO | Dogzine

VEO

In het Kynologisch Reglement wordt de mogelijkheid geboden buitenlandse rassen – die (nog) niet door de FCI zijn erkend – nationaal te erkennen.