woerden | Dogzine

woerden

De eigenaar van een teckel heeft recht op een schadevergoeding omdat de fokker in de eerste weken de hond niet de noodzakelijke zorg gegeven heeft.

In Hongarije werden tijdens de inbeslagname op zolder honden verstopt, in reisbenches die in dozen waren verstopt. Dat laat onze bron weten.

De twee Woerdense teckelfokkers lijken hun praktijken vanuit het buitenland te gaan voortzetten.

De 150 in beslag genomen teckels van de Woerdense kennel “De Vliegende Kiep” gaan niet terug naar de eigenaren.

De FAVV is in België druk geweest met het zoeken naar een groot aantal teckels, afkomstig van de Woerdense teckelkennel “Vliegende Kiep” en “Wie Anders”.

De fokster van “De Vliegende Kiep” is op zoek naar opvangadressen voor de overgebleven 100 teckels.

Het kan maar weinig mensen binnen de wereld van de kynologie ontgaan zijn, de inbeslagname van 150 teckels wegens verwaarlozing bij een tweetal teckelfokkers, op hetzelfde adres, handelend onder de

Het is onduidelijk in hoeverre de  gemeente Woerden de vergunning, afgegeven voor een hobbyfokkerij aan kennel “De vliegende Kiep” in die plaats, snel kan intrekken.

Aanstaande vrijdag om 12 uur moeten de 100 overgebleven honden bij teckelkennel “De Vliegende Kiep” passende behuizing hebben.