cafe | Dogzine

cafe

Wie India zegt denkt overwegend aan een relatief arm derdewereldland, waar zowel mens als dier vooral vaak op straat slapen.