oog | Dogzine

oog

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van het EMA waarschuwt voor gevallen van oogletsel van huisdieren of hun eigenaren ten gevolge van blootstelling van de ogen aan het gen

De oogaandoening genaamd “cherry-eye” lijkt vooral voor te komen bij Molossers, en dan met name bij de honden met brede hoofden en relatief korte neuzen.