knuffelen | Dogzine

knuffelen

Zijn honden net zo gehecht aan speelgoedknuffels en dekentjes als jonge kinderen?  Een nieuw op te zetten onderzoek wil daar een antwoord op

U bent vrouw en doet mee aan hondensport. Grote kans dat u uw hond vooral knuffelt als u verloren heeft.

Honden knuffelen, niet doen!. Een artikel uit "Psychology Today" van Stanley Coren geschreven op 16 april jl. haalde de internationale pers.