Rassen | Dogzine

Rassen

Lubach, de Volkskrant, nu de NOS,  de hele vaderlandse media rolt weer eens over “de Rashond”.  En op social Media leidt dat tot felle discussies tussen voor en tegenstanders, niet zelden met –wede

Teckelpizza’s, teckelsoep (nee, niet gemaakt van …)  teckeltaartjes.  Heel het Duitse Passau (in Beieren) staat deze dagen in het teken van de “Dackel”, de Daschhund oftewel teckel.  De reden, op 2

Zeker nu de wolf ook langzamerhand terug lijkt te keren naar Nederland, lijken onderzoeken naar de rol van kuddebewakers steeds zinvoller.

Eind januari schreven we het al, het gaat “slecht” met de rashond, althans, met het aantal jaarlijks geboren en ingeschreven rashonden in Nederland.

Waarom je per direct een Pomsky-puppy aan moet schaffen? Iedereen wil een huppelend bolletje wol. Een wervend stukje van iemand die zich “content Queen Kim”noemt op Upcoming van eind 2017.

Een van onze nationale rassen lijkt het nu dan echt gemaakt te hebben in de Verenigde Staten.

De mopshond of “pug” is populair, maar niet onomstreden door de vele gezondheidsproblemen die honden van dit ras hebben. Vooral ademhalingsproblemen door de korte neus zijn bekend.

Spongiform Leukoencephalomyelopathie (SLEM), ook wel “shaking puppy syndrome” genoemd, kan nu voorkomen worden bij Border Terriers dankzij een DNA test.  Wetenschappers van de Universiteit Missouri

Niet dat iedereen nu onmiddellijk denkt “oh, dat ras”, maar desondanks een mooie prestatie.

“Dierenartsen zouden zich eens uit moeten durven spreken.

Van rashonden wordt vaak gezegd dat ze een onaanvaardbaar hoog risico lopen op erfelijk ziektes als gevolg van inteelt of als gevolg van de selectie op bepaalde uiterlijke kenmerken.

De Miniature American Shepherd, een kleine versie van de alom bekende Australian Shepherd, bereikt een nieuwe mijlpaal.

Terwijl de rasspecifieke wetgeving (BSL, breed specific legislation) in Nederland in voorbereiding is, zien we steeds vaker onderzoeken uit landen waar de wetgevi

Recent onderzoek bij bijna een half miljoen honden in Groot Brittannië heeft aangetoond dat de meest voorkomende doodsoorzaken bij de Duitse Herder voortkomen uit afwijkingen en problemen aan het s

Het proefschrift van de Duitse studente Miriam Refai toont verontrustende cijfers.