Vrouwen vallen voor kleine honden | Dogzine

Vrouwen vallen voor kleine honden

vrouw met yorkshire terrier

Houden vrouwen van andere honden dan mannen?  Natuurlijk verschilt dat individueel, maar in Tsjechië is er nu een groot onderzoek uitgevoerd naar de voorkeur van vrouwen en mannen bij het adopteren van een asielhond. En wat blijkt?  Er is wel degelijk verschil.

Het verschilt overigens ook per land, dus de Tsjechische resultaten zullen niet één-één vergelijkbaar zijn met de Nederlandse of Belgische resultaten. Zo blijken mannen in Australië vaker een teef te kiezen, en vrouwen een reu, in Italië is dat dan weer precies andersom.

Vrouwen hebben ook vaker huisdieren dan mannen, zo bleek al uit eerder onderzoek. Het hebben van huisdieren is vooral  bedoeld als gezelschap en het geven van aandacht. Ongeveer een derde van de eigenaren van gezelschapsdieren beschouwt hun huisdieren als vervanging voor kinderen (aldus dit onderzoek), en vrouwen hebben vaker meer “babyachtige” honden en hebben bovendien vaker huisdieren als ze zelf geen kinderen hebben, dan als ze kinderen hebben.  Uit Amerikaans onderzoek (2017) bleek dat vrouwen ook veel eerder kiezen voor een adoptiehond (rescue-dog) dan mannen.

In het Tsjechische onderzoek  keken de onderzoekers echter verder. Namelijk naar meerdere “eigenschappen” van de hond die werd gekozen.  Daarbij werden de gegevens van bijna 1000 geadopteerde honden gebruikt.

Allereerst bleek dat vrouwen vaker een hond adopteerden dan mannen, 52,6 % van alle honden werd door een vrouw geadopteerd, en dat was een significant verschil. In Tsjechië speelt de voorkeur voor het geslacht van de hond niet, mannen en vrouwen verschilden niet in voorkeur voor reuen of teven.

Vrouwen kiezen wel aanzienlijk vaker voor kleinere honden, net als mannen vaker kiezen voor grotere honden. De leeftijd van de hond, pup, volwassen of ouder, speelde geen rol, mannen en vrouwen kozen even vaak voor verschillende leeftijdscategorieën. Er werden in dit onderzoek maar 10 heel oude honden (10 jaar of ouder) geadopteerd, daarvan gingen er acht naar een vrouw, maar dit verschil bleek niet significant. Niet verrassend, over het algemeen werden honden onder de vijf jaar sneller geadopteerd dan oudere honden.


 


Bij de geadopteerde honden was “zwart” de meest voorkomende kleur (188 honden), rood (29) kwam het minst voor. Niet bij alle honden werd de kleur van de vacht geregistreerd overigens. Veel verschil in kleurvoorkeur tussen mannen en vrouwen was er niet, alhoewel vrouwen iets vaker (significant) een bruine hond kozen, en mannen iets vaker een zwarte. Raszuiver of rasloos was ook geen onderscheidend iets, mannen en vrouwen –in Tsjechië- vonden dat allebei even (on)belangrijk.

De onderzoekers concluderen dan ook dat de resultaten bevestigden dat vrouwen vaker asielhonden adopteren. Vrouwen waren niet alleen meer geneigd om honden te adopteren, ze waren zelfs meer bereid om honden te  adopteren die speciale zorg vereisen, d.w.z. oudere honden. Aan de andere kant , vrouwen adopteren minder snel grote honden. Een gebrek aan mannen onder adoptanten kan de reden zijn waarom het vaak moeilijk is om grote honden te herplaatsen. Om dit te verhelpen, aldus de onderzoekers, zouden asiels  manieren moeten  onderzoeken om mannen te bereiken als ze grote honden beschikbaar hebben voor adoptie.

Wellicht ook interessant

vrouw en hond

Dames, opgelet! Heeft de hond invloed op onze cyclus?

Het is wellicht een aanname die niet voor de hand ligt, maar wie er beter over nadenkt ziet wel verbanden. Het hebben van huisdieren heeft veel invloed op ons.

agility

Vrouwen knuffelen na verlies, mannen na winst

U bent vrouw en doet mee aan hondensport. Grote kans dat u uw hond vooral knuffelt als u verloren heeft.

vrouw met yorkshire terrier

Vrouwen vallen voor kleine honden

Houden vrouwen van andere honden dan mannen?  Natuurlijk verschilt dat individueel, maar in Tsjechië is er nu een groot onderzoek uitgevoerd naar de voorkeur van vrouwen en mannen bij het adopteren