Vereniging Ringmedewerkers zoekt bestuur | Dogzine

Vereniging Ringmedewerkers zoekt bestuur

VRN

Voor ringmedewerkers bestond alweer een aantal jaren een vereniging, de Vereniging Ringmedewerkers Nederland.
Dat leek op zich een uitstekend initiatief en in eerste instantie stroomden de leden toe, maar daarna werd het steeds stiller.
De VRN bood een cursus aan voor leden en stelde die ook verplicht om te zien of men wel voldoende kennis had, maar wie zich aanmeldde kreeg weinig respons.

Er leek weinig te gebeuren, tot de Algemene Ledenvergadering, die op 25 februari gehouden werd. Op die vergadering werd al snel duidelijk dat de communicatie intern niet goed was en de onderlinge verstandhoudingen lieten blijkbaar ook te wensen over. De sfeer was al snel gezet en na anderhalf uur werd er door de leden een motie van wantrouwen ingediend tegen het zittende bestuur. Deze motie werd door een grote meerderheid gesteund en daarmee werden de zittende bestuursleden verzocht af te treden. De afgetreden bestuursleden hebben toegezegd mee te werken aan een goede overdracht en gelukkig waren de financiën wel in orde.

Staande de vergadering werd een ad interim bestuur gevormd, te weten mevrouw Ricky Lochs-Romans en de heren Luut van Veldhuizen en Cees van Benthem. Dit interim bestuur roept de leden op zich te melden als bestuurskandidaat. Belangstellenden worden verzocht zicht voor 18 maart te melden bij de heer Cees van Benthem via vanbenthem.lakelands@chello.nl 
Er zijn meerdere mensen nodig, ook bv voor de functie van webmaster. De VRN maakt hiermee hopelijk een doorstart naar een actieve vereniging.

Wellicht ook interessant

VRN

Vereniging Ringmedewerkers zoekt bestuur

Voor ringmedewerkers bestond alweer een aantal jaren een vereniging, de Vereniging Ringmedewerkers Nederland.