Noorse regels voor keuren Rottweiler | Dogzine

Noorse regels voor keuren Rottweiler

rottweiler

Onlangs stuurde de Noorse Kennelclub een mailing uit over de wijze van keuren van Rottweilers. Die mailing ging naar alle betrokken partijen in Noorwegen en deels ook wereldwijd. De NKK maakte hierin de beslissing bekend die werd genomen aangaande de verhoudingen in het hoofd van de Rottweiler.

We citeren: Achtergrond: Het hoofd van de Rottweiler is altijd onderwerp geweest van debat en discussie. In de afgelopen jaren heeft de relatie tussen schedel / muilkorf veel aandacht gekregen. Het is bekend dat honden met een korte snuit problemen ontwikkelen bij het krijgen van voldoende lucht tijdens het ademhalen, waardoor het vermogen van de hond om te werken en speuren negatief wordt beïnvloed.
We weten ook dat korte snuiten problemen kunnen geven met betrekking tot de gewenste schaarbeet en plaatsing van de tanden. In 2016 werd dit onderwerp al onder veel belangstelling aan de orde gesteld in het keurmeesterseminar van de Duitse moederclub ADRK, in Dessau 2016. Bovendien is de rasstandaard ADRK (FCI) bijgewerkt om nog specifieker te zijn voor de relatie tussen hoofd en snuit.
Om een goede gezondheid te verzekeren en een goede relatie tot het hoofd / de snuit binnen de Noorse bevolking van de Rottweiler te handhaven, heeft de raad van bestuur van de Noorse Rottweiler Club unaniem besloten het volgende te doen:

• Op onze clubspecialties moeten bij alle deelnemende Rottweiler de schedel / snuit-verhouding worden gemeten.

• Alle uitgenodigde keurmeesters zullen voordat ze worden uitgenodigd, deze informatie met de juiste instructies ontvangen. Meetinstrumenten worden door de club geleverd als de keurmeester deze zelf niet heeft. Keurmeesters die al zijn uitgenodigd voor de aankomende specialty in 2018 zullen worden gevraagd om ons te steunen en ons te helpen onze beslissing te kickstarten.

• De Noorse Rottweiler Club registreert en documenteert gedurende een periode van 3 jaar de resultaten van elke hond om een overzicht te krijgen van de Noorse populatie van de Rottweiler. De Noorse Kennel Club (NKK) heeft een focusgroep "Taskforce voor beter dierenwelzijn" die regelmatig zal worden geïnformeerd over ons werk. Dit is een focus van de Noorse Kennel Club.

Was getekend, Robert Tenold

rottweiler 1875
                  Rottweiler rond 1875


Noorse Rottweiler Club

De IFR, International Federation of Rottweiler Friends, liet desgevraagd weten erg blij te zijn met deze ontwikkelingen.
Ze verwijzen naar de “FCI Basic Statement For Show Judges, Dogs Fit For Their Original Function dd. October 2013” waarin te lezen is dat keurmeesters niet alleen een ras binnen de goedgekeurde standaard dienen te keuren maar ook altijd in gedachten moeten houden dat “dogs must always be fit for the function for which they were originally meant, developed and bred for”, een hond te allen tijde de functie waar hij oorspronkelijk voor bedoeld, ontwikkeld en gefokt werd moet kunnen vervullen.

Er wordt in die verklaring ook benadrukt dat een keurmeester vooral aandacht moet besteden aan de onderdelen van een hond die relatief snel tot overdrijving leiden waarbij een langzaam in het ras sluipende verandering negatief effect op de gezondheid kan hebben.
Ook het gangwerk van een ras kan hierdoor gaan wijzigen en het gedrag kan ook negatief beïnvloed raken.
Dergelijke honden, aldus de FCI-verklaring, mogen nooit een kwalificatie “Uitmuntend” krijgen. De nadruk moet altijd liggen op normale ademhaling bij stand en gang en om die reden moet er dus specifiek aandacht zijn en blijven voor overdrijving die gezonde ademhaling negatief kan beïnvloeden. Hoorbare ademhaling en/of zichtbare ademhalingsproblemen moeten altijd vermeden worden.

In een verklaring dankt Dirk Vandecasteele namens het bestuur van de IFR het bestuur van de Noorse Kennelclub voor dit initiatief.


 

Wellicht ook interessant

rottweiler (stockfoto)

Raad van Beheer en rasverenigingen kritisch op risicohonden-rapport

Het advies Hoogrisicohonden van de Raad voor Dierenaangelegenheden blijft de gemoederen bezighouden..

rottweiler

Hoe is het gesteld met de Rottweiler?

Hoe gaat het met de Rottweiler?  Dat was de insteek van een groot onderzoek onder Rottweilers in Engeland.

rottweiler

Noorse regels voor keuren Rottweiler

Onlangs stuurde de Noorse Kennelclub een mailing uit over de wijze van keuren van Rottweilers. Die mailing ging naar alle betrokken partijen in Noorwegen en deels ook wereldwijd.