Kamer: meer inzet tegen hondengevechten van kabinet | Dogzine

Kamer: meer inzet tegen hondengevechten van kabinet

tweede kamer

De Tweede kamer behandelde gisteren een groot aantal moties inzake de wet dierenwelzijn.  Op gebied van honden waren het voor al de PVV en de PvdD, respectievelijk Dion Graus en Esther Ouwehand, die een aantal moties ter stemming brachten.

De 2e Kamer bleek echter weinig op hand van de honden te zijn. De motie van Dion Graus waarin hij de regering oproept om zich meer in te zetten om illegale hondengevechten en hondenhandel, pups met name, tegen te gaan werd weliswaar aangenomen, een motie die in de uitwerking nog alle kanten op kan, een motie van dezelfde indiener om een opleiding tot Veterinair Forensisch Expert in het leven te roepen werd verworpen.

Moties van de Partij voor de Dieren op het gebied van hondenwelzijn  werden niet door de Kamer gesteund. Zo vroeg Marianne thieme om de aanpak van de illegale hondenhandel, nu bij het ministerie van Landbouw ondergebracht, bij Justitie onder te brengen. "Nee" zei de Kamer.  Dat zelfde lot was een motie beschoren die opriep om pups alleen te laten chippen in het bijzijn van de moeder. De motie, met opnieuw als doel illegale hondenhandel terug te dringen, haalde het niet.

De regering ziet ook niets in het aan banden leggen van de verkoop van dieren via ofwel "niet-speciaalzaken", waarmee marktplaats, beurzen, tuincentra etc. worden bedoeld, en een verbod voor verkoop van dieren via dierenwinkels bleek al helemaal een onhaalbare kaart in het huidige parlement. Zelfs een plan van aanpak voor het terugdringen van impulsaankopen bij de aanschaf van dieren kreeg de handen van de overige parlementairs niet op elkaar.

De meest vergaande motie, een tijdsplan om het fokken van en met dieren, honden, met "extreme" kenmerken als kortsnuithonden en andere genetisch gecreëerde schoonheidskenmerken  kreeg ook geen meerderheid. Daarmee werden alle hond-gerelateerde moties van de PvdD verworpen.

De staatssecretaris kan door het verwerpen dus bij zijn eerder geuite besluit blijven waarbij de regels voor de hondenfokkerij niet verder verscherpt worden (zie Lees ook)

Wellicht ook interessant

Door Sisyfus - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7718293

Tweede kamer wil minder bijtincidenten maar is verdeeld over hoe

Dat er iets moet gebeuren aan alle bijtincidenten met "vechthonden", is duidelijk, maar hoe dat moet, daar is de politiek het niet over eens.

tweede kamer

Kamer: meer inzet tegen hondengevechten van kabinet

De Tweede kamer behandelde gisteren een groot aantal moties inzake de wet dierenwelzijn.

Carola Schouten

PvdA en D66 willen alle hoogrisicohonden verbieden

Als het aan de PvdA en D66 ligt, komt er een totaalverbod op fokken, importeren en houden van hoogrisicohonden.