Erekeurmeesterschap uitgereikt aan Alie Bennink Smies | Dogzine

Erekeurmeesterschap uitgereikt aan Alie Bennink Smies

erekeurmeester

Op het tweejaarlijkse jachthondenevenement gebeurt meer dan showen alleen.
Niet alleen werden er veel mooie honden geshowd en waren er diverse demonstraties, maar er werd ook een speciaal iemand in het zonnetje gezet.
Mevrouw Alie Bennink Smies  heeft zich jarenlang voor de diverse spaniels ingezet en ze met liefde en plezier in binnen- en buitenland gekeurd.
Maar onlangs besloot zij te stoppen met keuren. Mede omdat enkele maanden eerder haar man overleed.

De Raad van Beheer besloot om als dank voor haar jarenlange inzet haar te benoemen tot erekeurmeester. John Wauben reikte het hierbij behorende certificaat uit op de voor deze keurmeester meest passende, de jachthondenshow te Papendal.


 


Sinds 2006 bestaat de onderscheiding “Erekeurmeester” binnen de Nederlandse kynologie. De titel “Erekeurmeester” is weggelegd voor die keurmeesters die de Nederlandse kynologie in binnen- en buitenland op grote en kleine evenementen op bijzondere wijze dienen of hebben gediend. Een erekeurmeester wordt voor het leven op de Nederlandse lijst van keurmeesters geplaatst. De erekeurmeester mag de titel in binnen- en buitenland dragen. Bij de benoeming hoort een speciale oorkonde.

Exterieurkeurmeesters doen vanaf het moment waarop zij tot erekeurmeester zijn benoemd geen afzonderlijke raskeuringen meer, maar doen wel erekeuringen zoals beste puppy, groepskeuringen en beste van een show.

Wellicht ook interessant

hondenshow

Besmettingsgevaar op hondenevenementen?

Bij vrijwel alle kynologische evenementen worden regels gesteld aan de gezondheid van deelnemende honden. Dit is ook logisch, dit soort evenementen zijn een ware broedplaats voor ziekteverwekkers.

Lhasa Apso wint in Den Bosch

Erepodium-ambitie, neem een Lhasa Apso of Bearded Collie

Wie regelmatig een hondenshow in Nederland bezoekt, kent het gevoel. Elke keer lijken het weer dezelfde rassen die het erepodium bij “Best in Show” bevolken.

Best in show Groningen 2018 op het ereschavot

Groningen 2018, Martinidogshow

Twee dagen “uitverkocht”, de Martini Dogshow dit weekeinde in Groningen was sowieso qua deelnemersaantallen een succes.