De muilkorf zou niet zo negatief bekeken moeten worden | Dogzine

De muilkorf zou niet zo negatief bekeken moeten worden

muilkorf

Muilkorven, we hebben een negatief imago en met zijn allen vinden we eigenlijk niet dat dat zou moeten. We kijken ook genuanceerd aan tegen een hond met een muilkorf, en zouden hem zelf gebruiken bij onze hond als het nodig is. Dat blijkt uit een imago-onderzoek dat Dogzine online deed.

Het imago van de muilkorf, hoe kijken we er tegenaan. Enkele maanden geleden deed Dogzine onderzoek naar hoe mensen, hondenbezitters en niet-hondenbezitters, tegen het dragen van een muilkorf aankijken. Zeker nu er in de lucht hangt dat muilkorven steeds vaker “verplicht” worden, in ieder geval sneller als maatregel tegen “bijtgrage hoogrisicohonden” worden opgelegd.

Aan het onderzoek deden 442 mensen mee, overwegend vrouwen (89%). Qua leeftijd zijn de meeste mensen tussen de 40 en 65 (51%), 36% is tussen de 25 en 40, 7% is jonger dan 25. 12% Van de mensen woont op het platteland, 40% in een stad of grote plaats, ongeveer 45% in een dorp/kleine plaats. Van de respondenten heeft 17% zelf een hond die een muilkorf draagt.

Op de vraag “een hond met een muilkorf is vast …” denkt 19% van de mensen dat de hond agressief is, 11,5% ziet de hond als gevaarlijk. 11% denkt dat de hond angstig is. Het merendeel van de respondenten is echter van mening dat het meerdere redenen kan hebben en/of dat de hond van straat eet. Die antwoorden, in verschillende vormen, worden in  ruim 40% van de gevallen genoemd. Dat blijkt ook uit de eerste open vraag naar de eerste gedachte als iemand een hond ziet met een muilkorf, een grote variatie in antwoorden van :verantwoordelijke eigenaar (vaak genoemd) tot variaties op “gevaarlijk, bijterig of agressief”.  Overigens maakt het weinig verschil in bovenstaande antwoorden of de respondenten zelf wel of geen hond hebben, de spreiding in antwoorden is grofweg gelijk.

We denken met zijn allen wel genuanceerd over de eigenaar van een hond met muilkorf, 84% vindt de eigenaar  verstandig, verantwoordelijk of anderszins toch goed voor zijn hond en omgeving. Slechts 4% denkt dat het om een veroordeling  gaat (muilkorfplicht), ongeveer 5% meent dat de eigenaar niet in staat is om zijn hond op te voeden.

Hoe we reageren met onze eigen hond is meer verdeeld. 43% Geeft aan de hond aan te lijnen (dan wel aangelijnd te houden). Rond de 8% van de mensen maakt liever een ommetje dan, en loopt met een grote boog om de gemuilkorfde hond heen. 42% van de mensen loopt gewoon door, met de al dan niet aangelijnde hond.   Een enkeling stapt op de eigenaar af en vraagt het naadje van de kous, uit belangstelling overigens.Moet muilkorven verplicht worden, vroegen we ook. “Ja, voor alle honden” zegt 6% van de respondenten. Opvallend daarbij is dat 80% van deze respondenten zelf een hond heeft die onder de lijst hoogrisicohonden valt.  Bijna 10% vindt dat geen enkele hond gemuilkorfd moet worden, hier is het “eigen” rasbezit veel gevarieerder, met ook veel kleinere of niet als “gevaarlijk” bestempelde rassen. 15% van de respondenten vindt een muilkorfplicht voor hoogrisicohonden gerechtvaardigd, alhoewel veel mensen aangeven dat het dan wel moet gaan om honden die gebeten hebben. En alhoewel hier ook een enkeling met een “HR”-ras tussenzit, zijn het merendeel van deze respondenten eigenaar van een niet op de HR-lijst voorkomende honden.  Ruim 42% vindt dat honden die al gebeten hebben inderdaad verplicht een muilkorf zouden moeten dragen. De overige antwoorden zijn gevarieerd, 8% heeft het over “honden die het nodig hebben”, en bedoeld daar vooral preventief mee.

Een kleine 10% van de respondenten zou zijn eigen hond nooit muilkorven, en eveneens een kleine 10% zou het doen als dat (door de wetgever na een bijtincident) wordt opgelegd. Daarmee zegt ruim 80% van de mensen dat een muilkorf kan, indien dat “goed” is voor de hond.  40% zou de eigen hond muilkorven ter voorkoming van bijtincidenten, 27% zou het doen uit bescherming van de hond.  Overige respondenten geven aan dat ook te doen als de hond veel (onder meer poep) van straat eet, of een mogelijk risico op bijtincidenten bestaat. En daarmee blijken veel mensen –wel afhankelijk van de achterliggende reden-  uiteindelijk wel voor een muilkorf zouden kiezen.

Desondanks, muilkorven hebben een negatief imago. Ruim 78% van de respondenten beaamt dat, waarvan 48% het zeer met de stelling eens is. Maar 11% is het niet eens met de stelling dat een muilkorf een negatief imago heeft.  Ruim 72% van de mensen vinden dat je de muilkorf helemaal niet als iets negatiefs moet zien. Minder dan 10% kijkt daar anders tegenaan, die vinden dat je de muilkorf wel als negatief moet bekijken.

Al met al snappen we met zijn allen wel dat een muilkorf nodig kan zijn, en kijken we er –vooral als hondenbezitter- niet heel negatief tegenaan, maar zijn we er wel van overtuigd dat anderen het doen. Ook snappen we met zijn allen in het algemeen wel dat sommige honden een muilkorf nodig hebben, en zouden we in het belang van onze hond daar meestal ook voor kiezen, als de omstandigheden het vragen. Maar voor het met opgeheven hoofd onze hond een muilkorf aandoen, zijn we, nodig of niet, nog wel even bezig. Want leuk vinden we het nog lang niet…

Bij de foto: willekeurige muilkorf, ter illustratie. Dogzine vindt dit niet een goede of slechte muilkorf.

Wellicht ook interessant

bremen

Bremen 2019: powerbreeds weer gemuilkorfd

Vorig jaar speelde het ook al en leidde het tot veel verontwaardiging, en ook dit jaar mogen de “powerbreeds” in Bremen niet in gewone ringen geshowd worden.

muilkorf

De muilkorf zou niet zo negatief bekeken moeten worden

Muilkorven, we hebben een negatief imago en met zijn allen vinden we eigenlijk niet dat dat zou moeten.