Airwheel in de ring: de uitspraak | Dogzine

Airwheel in de ring: de uitspraak

Airwheel

In het najaar van 2016 vaardigde de Raad van Beheer een maatregel uit die nogal wat stof deed opwaaien: binnen de showring werden per 1-1-2017 hulpmiddelen voor gehandicapten verboden.
Er ontstond veel reuring hierover en er volgde al snel een aanpassing: binnen de showring mogen geen gemotoriseerde hulpmiddelen worden gebruikt. Maar ook dat stuitte op veel verzet, want hoewel er nu dus rolstoelen en krukken werden toegestaan, betekende het nog steeds dat bijvoorbeeld Segways en Airwheels verboden werden. Het verbod gold voor showringen, wedstrijdvelden en andere uitvoerende delen van hondenevenementen.

De reden hiervoor was de algemene veiligheid. In een ring moeten zes honden tegelijk kunnen draven en als daar een Airwheel bij komt wordt het te krap, aldus de Raad. Bovendien kan een dergelijk apparaat stress opleveren bij de andere honden, waardoor weer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, en de stress zorgt ook voor oneerlijke concurrentie. Het feit dat de algemene regelgeving over Segways en Airwheels ook landelijk nog niet eenduidig is hielp niet bij deze beslissing en de verontwaardiging was groot in kynologisch Nederland.

De uitvoering van het beleid werd vanwege al die commotie vervolgens opgeschort en de Raad vroeg oordeel aan het College voor de Rechten van de Mens over deze keuze.
Maar een getroffen eigenaar die alleen met een Airwheel zijn hond kan voorbrengen wilde hier niet op wachten; hij besloot het hogerop te zoeken. Hij stapte met deze zaak óók naar het College voor de Rechten van de Mens. Zijn standpunt was dat de Raad zich hier schuldig had gemaakt aan “verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte” door het hem te verbieden zijn hond voor te brengen op een Airwheel. Het College boog zich over de zaak en de zitting vond plaats op 24 januari 2017. De uitspraak was 20 februari, en daarin werd gesteld dat het verweer aangaande de veiligheid van de omgeving die in gevaar zou komen, onvoldoende grond had. Ook zag men geen reden aan te nemen dat de tweede motivatie, namelijk dat het gebruik van een dergelijk apparaat stress en schrikreacties kan opleveren, grond had. Een goede beheersing van een dergelijk hulpmiddel zorgt niet voor meer hinder of overlast dan bijvoorbeeld een rolstoel, aldus het college.
En hoewel er inderdaad ooit een hond werd aangereden door een gemotoriseerd hulpmiddel, gebeurde dit buiten de ring en het verbod dat bij het College werd aangevochten betrof een verbod binnen de ring. De uitspraak van het College die op 20 februari 2017 werd gedaan, is dan ook dat de Raad van Beheer zich schuldig heeft gemaakt aan “verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte”. 

Wellicht ook interessant

stockfoto

Hulpmiddelen voor bewegen voortaan toegestaan bij kynologische shows en wedstrijden

Het gebruik van hulpmiddelen ten behoeve van voortbewegen is voortaan toegestaan in de showring, maar ook tijdens andere wedstrijden met honden georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer.

rolstoel

Update: Raad van Beheer: geen rolstoel in de ring

Update: Na alle commotie is op de website van de Raad nu een aanpassing gedaan. Binnen showringen zijn gemotoriseerde hulpmiddelen verboden. Gewone rolstoelen en krukken blijven dus mogelijk.

Airwheel

Airwheel in de ring: de uitspraak

In het najaar van 2016 vaardigde de Raad van Beheer een maatregel uit die nogal wat stof deed opwaaien: