Vogelgriep - geen speurevenementen in januari 2017 | Dogzine

Vogelgriep - geen speurevenementen in januari 2017

vogelgriep

Nog steeds zijn er meldingen van vogelgriep in Nederland. Nog maar kort geleden waren er de eerste meldingen: In Flevoland, op Texel, in Friesland en in Overijssel werden er dode wilde vogels aangetroffen die met H5N8 besmet bleken. In januari 2017 werd bekend gemaakt dat er de gehele maand geen speurevenementen zullen worden gehouden. Dit maakte de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer bekend
De weilanden die voor de evenementen worden gebruikt zijn te besmettingsgevoelig. Eind januari wordt de situatie opnieuw bekeken.

De verspreiding lijkt zich nog steeds uit te breiden (zie kaartje) en dat is mede te danken aan de vogeltrek. Het risico zit hem dan ook voor het grootste deel in de besmetting via wilde vogels.
kaartje vogelgriep

Aan die vogeltrek kun je weinig doen natuurlijk, de enige optie is dus te zorgen dat de besmette dieren die eraan overlijden niet zorgen voor verdere besmetting. Om die reden worden er op plaatsen waar besmettingsgevaar zou kunnen dreigen ook gezocht naar maatregelen.

De plaatsen waar de vogels bijvoorbeeld rusten voor de nacht of waar ze foerageren zijn voorlopig deels verboden terrein, om zo eventuele verspreiding zoveel mogelijk voor te zijn.

Europa

Onderweg naar het zuiden trekken vogels van Noordoost Europa naar het zuidwesten om daar de winter door te brengen. Onderweg wordt de ziekte zo verspreid langs hun route.

Ook landen als Duitsland, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Polen en Zwitserland kampen inmiddes met het probleem. Ook via diertransporten kan het virus verspreid raken. Het ministerie heeft inmiddels steeds verdergaande maatregelen ingesteld.


Contactverbod  verbodsbord

Er zijn inmiddels op diverse manieren contactverboden opgesteld.
Pluimveebedrijven mogen alleen nog worden bezocht door werknemers, en bij aantreffen van het virus is er een vervoersverbod rondom het bedrijf.
Bezoekers van dierentuinen en boerderijen mogen geen contact meer maken met de aldaar gehouden vogels.
Jagers mogen zich niet meer richten op watervogels, en mogen ook de jacht van watervogels zelf niet storen.
En tot slot worden er verboden afgekondigd voor diverse gebieden, waar ook honden zich niet meer mogen ophouden. Let daarom goed op de borden ter plaatse en houd je er ook aan!

Wellicht ook interessant

jachthond met vogel

Jachtverbod vanwege vogelgriep is geschrapt

Het jachtverbod dat in werking werd gesteld vanwege de oprukkende vogelgriep in ons land zorgde ervoor dat organisatoren

ziektegevallen in 2015

Amerikaans/Aziatische hondengriep nog niet in Europa

Vooral in de Verenigde Staten is onrust ontstaan nu recent in Florida 12 honden zijn gevonden die besmet zijn met Canine Influenza van het type A H3N2.

vogelgriep

Vogelgriep - geen speurevenementen in januari 2017

Nog steeds zijn er meldingen van vogelgriep in Nederland.