Stem of gebaar, wat prefereert je hond? | Dogzine

Stem of gebaar, wat prefereert je hond?

training

Bij sommige sporten, zoals Breitensport, mag je alleen stemcommando’s geven. Veel mensen in het dagelijks gebruik doen het dubbel, die geven zowel een mondeling commando “ZIT” of “AF”  terwijl ze ook handgebaren gebruiken om nog eens extra te benadrukken wat de hond moet doen. Het eerste noemen we unimodaal, het tweede bimodaal.  Alleen gebaren zijn uiteraard ook unimodaal. Alleen blijft de vraag, wat vindt je hond nu het meest duidelijk.

Onderzoekers van de Universiteit van Napels gingen daarmee aan de slag. Wat was het beste om een hond een bepaalde opdracht te laten uitvoeren, in dit geval de hond weg te sturen om iets op te halen? Dertien honden werden daar speciaal voor getraind om een object bij zijn naam te kennen (dus mondeling) indien dat werd uitgesproken. Ook werden ze getraind om een object op te halen indien de eigenaar daar naar wees. De honden moesten om mee te doen met het onderzoek beide taken even goed kunnen uitvoeren.  Dat bleek toch lastig, zodat uiteindelijk het onderzoek met negen honden werd uitgevoerd.

Het onderzoek zelf besloeg 32 trials waarbij twee objecten twee meter uit elkaar stonden aan de andere kant van de kamer. De honden werden of met woorden, of met gebaren, of met een combinatie van beide weggestuurd om een object te halen. Het cruciale stukje was het laatste commando, wanneer de hond met woorden naar object 1, en met gebaren naar object 2 gestuurd wordt. Welk commando was dan het sterktst?

Daar bleek geen twijfel mogelijk. Natuurlijk was al gebleken dat de honden de commando’s allebei goed begrepen, maar als puntje bij paaltje kwam was het toch het gebaar dat de doorslag gaf. Honden reageren daar beter op (overigens, het snelst reageren honden op de bimodale commando’s,  allebei tegelijk dus. Zeven van de negen honden kozen het gebaar, de overige twee lieten het in dat geval eigenlijk een beetje van het toeval afhangen. Een voorkeur voor het stemcommando kwam bij geen van de honden voor. Overigens, hieruit blijkt dat honden en peuters veel overeenkomsten hebben, een vergelijkbaar onderzoek bij kleine kinderen toonde namelijk hetzelfde aan. 

Wellicht ook interessant

luisterende hond

Hond begrijpt toon en inhoud van wat hij hoort

Veel van ons hebben het geleerd op puppytraining, "het maakt niet uit wat je zegt tegen je hond, als je het maar op een liefdevolle, hoge toon zegt".  En ondanks dat het niet zo is dat elke eigenaa

training

Stem of gebaar, wat prefereert je hond?

Bij sommige sporten, zoals Breitensport, mag je alleen stemcommando’s geven.