Slecht nieuws: poep eten lijkt natuurlijk gedrag voor honden | Dogzine

Slecht nieuws: poep eten lijkt natuurlijk gedrag voor honden

hondenpoep (bron wikipedia)

Het is een van de meest voorkomende gedragsproblemen bij honden: coprofagie ofwel het eten van poep. Honden staan bekend om hun onhygiënische gewoonte om de ontlasting van andere honden op te eten. Lang niet alle honden doen dit, maar als ze het wel doen bestempeld de eigenaar dit vrijwel altijd als probleemgedrag. Recent onderzoek wijst echter uit dat coprofagie wel eens heel natuurlijk hondengedrag kan zijn.

Het onderzoek genaamd “The paradox of canine conspecific coprophagy” duikt dieper in het hoe en waarom van coprofagie onder honden. Het conspecific staat in dit geval voor dezelfde soort, het gaat dus over honden die ontlasting van andere honden opeten. De onderzoekers gingen op zoek naar de achtergronden van de honden die dit gedrag vertonen om erachter te komen waar de oorzaak ligt. Hiervoor hadden ze twee theorieën. De eerste theorie benoemt een aantal redenen die vaak worden aangewezen als oorzaak voor coprofagie bij honden. Denk hierbij aan het missen van voedingsstoffen, een gedragsprobleem of een slechte zindelijkheid. Dit zijn de redenen die vaak worden aangevoerd en waar trainingen en hulpmiddelen om dit probleem te verhelpen vaak op zijn gebaseerd. Als er verschillen gevonden kunnen worden in het dieet, het gedrag of de opvoeding van de honden, zou dit betekenen dat de huidige behandelmethodes toereikend zijn om coprofagie te verhelpen.

De tweede theorie was echter één die niet zo vaak wordt gedeeld. Hierbij gaat men er vanuit dat coprofagie een natuurlijke gedraging is dat een belangrijk nut dient bij wild honden en wolven. Ze stellen dat het opruimen van verse uitwerpselen wordt gedaan om te voorkomen dat de in de ontlasting aanwezige parasieten de roedel kan besmetten. Hoewel het om deze reden ook ingebakken is om het eigen nest niet te bevuilen, kan dit toch gebeuren met jonge of juist zeer oude dieren. Ook zieke roedelleden kunnen ongewild het nest bevuilen en zo ziektekiemen overdagen. Het was al bekend dat verse uitwerpselen van minder dan twee dagen oud meer schadelijke parasieten bevat. Dat zou betekenen dat honden vooral deze verse uitwerpselen willen nuttigen om zo het risico op besmetting te verkleinen.

Via twee verschillende enquêtes werd informatie verzameld van in totaal zo’n 3000 honden. De eerste enquête bevatte zowel honden die coprofagie vertonen (tenminste 6 keer poep gegeten) als honden die dit niet doen. De tweede enquête bevatte alleen informatie over honden die uitwerpselen eten. In beide enquêtes werden teven die een nest grootbrengen niet meegerekend omdat het in die situatie gebruikelijk is dat ze de uitwerpselen van hun pups opruimen, ook als ze dit gedrag bij andere honden niet vertonen. In de enquêtes werd gevraagd naar het geslacht, de leeftijd en het ras van de hond, maar er werd ook dieper ingegaan op voeding, het verdere gedrag van de hond,  hoe hij is grootgebracht en of hij het huis deelt met andere honden.De resultaten

Zo’n 16% van de honden bleken uitwerpselen van andere honden te eten. Nog eens 7% van de honden had dit wel eens gedaan, maar niet met regelmaat (minder dan 6 keer). Er werd geen verband gevonden tussen coprofagie en het geslacht, ras of leeftijd van de hond. Ook werden geen bewijzen gevonden dat honden die op jonge leeftijd van de moederhond gescheiden worden een grote kans hebben om coprofagie te vertonen, iets dat soms wordt aangevoerd als oorzaak voor dit gedrag. Andere gedragsproblemen en castratie werden ook niet gelinkt aan het eten van uitwerpselen, wat zou uitsluiten dat het een uitlaatklep is voor ander probleemgedrag. Wel hadden honden die samenleven met tenminste één andere hond een grotere kans om coprofagie te vertonen, net als honden die ook zand en kattenuitwerpselen eten. Ook honden die erg gulzig eten zouden zich vaak schuldig maken aan coprofagie. Qua rassen waren het de terriërs en lopende honden zoals Beagles en Brakken de honden die dit gedrag het meest vertonen.

Ook werd aangetoond dat verse uitwerpselen, namelijk niet ouder dan twee dagen, aanzienlijk meer werd gegeten dan oudere poep. Dit bevestigt de theorie dat coprofagie natuurlijk gedrag is bij honden dat daadwerkelijk een nut diende. Dit wordt nogmaals onderstreept door het feit dat het afleren van dit gedrag in vrijwel alle gevallen onsuccesvol bleek. Gedragstherapie of gebruik van hulpmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn waren in slechts 0-2% succesvol. Wil je toch iets doen aan deze onsmakelijke gewoonte van je hond? Dan bleek het aanleren van “laat het liggen” aan de hond nog het meest succesvol, namelijk in 4% van de gevallen. De onderzoekers benadrukken dat er gedrag aan ten grondslag ligt dat op dit moment niet onderzocht is. Maar voor nu adviseren zij simpelweg om verse uitwerpselen op te ruimen voordat de hond op het idee komt ze te nuttigen.

 

Wellicht ook interessant

walk this way

Hoe voorkom ik hondenpoep op straat? Nudging

Honden zijn leuk, maar hondenpoep is een van de grootste ergernissen die er zijn, in ieder geval als het op de stoep of in het gras langs die stoep ligt.

hondenpoep. Foto: Evil Erin

Krijgen we buikpijn van onze hond?

Eigenaren van huisdieren lopen een groter risico op IBS, Irritated Bowel Syndrome - en katten- en hondenpoep zijn mogelijk de boosdoeners, zo suggereert nieuw onderzoek.

laboratorium pooprints (foto pooprints)

Miljoenenomzet in hondenpoep

Dit jaar was het in de gemeente Puiflijk nog een 1-aprilgrap, het testen van hondenpoep op DNA om zo de eigenaren van honden die de uitwerpselen lieten liggen –de eigenaren dan- op te sporen.