Ierland ondervraagt bevolking over hondenwetgeving | Dogzine

Ierland ondervraagt bevolking over hondenwetgeving

De Ierse wsolfshond valt niet onder de BSL-rassen

De Ierse regering start een consultatieronde onder haar inwoners over maatregelen rondom het hondenbezit, en de controle op honden. “Zijn de huidige wetten nog wel up-to-date” is de kern van de consultatie.

"Veel mensen bezitten honden in Ierland en we willen ervoor zorgen dat deze honden op de juiste manier worden behandeld", zegt Seán Canney, minister van Plattelandsontwikkeling en Gemeenschapsontwikkeling. "Ik wil ervoor zorgen dat er een aanpak komt die prioriteit geeft aan de bescherming en veiligheid van het publiek”. Overigens verscheen vorig jaar nog een onderzoek waaruit bleek dat de BSL meer negatieve dan positieve gevolgen had.

Ierland verbiedt geen hondenrassen, maar kent wel speciale wetgeving voor rassen die we hier vaak als HR-rassen kenmerken. In plaats daarvan legt de huidige wet - die dateert uit 1998 - regels op voor het aanlijnen en muilkorven van sommige rassen op openbare plaatsen. Ook mogen dit soort honden alleen kort aangelijnd worden gehouden door personen ouder dan 16 jaar, die de hond duidelijk onder controle kunnen houden. De vermelde rassen omvatten momenteel de American Pit Bull Terrier, English Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Mastiff, Doberman Pinscher, German Shepherd (Alsatian), Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Japanese Akita, Japanese Tosa en “Every dog of the type commonly known as Ban Dog (or Bandog).

Met de volksraadpleging wil de regering enerzijds weten of deze rassenlijst nog wel up-to-date is, vooral gezien de nieuwere rassen die de laatste jaren in Ierland zijn aangekomen. Anderzijds is niet iedereen overuigd van de resultaten van de rasgebonden wetgeving. Die mensen zijn van mening dat een andere benadering moet worden gevolgd die zich zou richten op de gedragsproblemen van individuele honden, in plaats van specifieke rassen, en zou moeten afzien van muilkorven.

Er zijn tien vragen op gesteld. Deze omvatten de vraag of castratie moet worden aangemoedigd of zelfs worden vereist voor sommige hondenrassen en of Ierland het aantal rassen moet bijwerken dat momenteel wordt vermeld.

Elke hond moet in Ierland overigens een halsband dragen met de naam en het adres van hun eigenaar. Er zijn ook een aantal beperkingen op de verkoop van honden in Ierland.


 


 

Wellicht ook interessant

chico

Chico mag -voorlopig- blijven leven

[update 19 april 2018]  De hond Chico is alsnog ingeslapen op 16 april jl.

Eerdmans, foto gem. rotterdam

Rotterdam: bedoeling plan is inzicht in hondenbeten

Onder powerbreed-eigenaren in en rondom Rotterdam heerst grote onrust nadat wethouder Joost Eerdmans –een voorsprong nemend op landelijke maatregelen- aankondigde

muilkorf

De muilkorf zou niet zo negatief bekeken moeten worden

Muilkorven, we hebben een negatief imago en met zijn allen vinden we eigenlijk niet dat dat zou moeten.